محصولات چند رسانه اي
 •  
  1. پيام آوران تاريكي 1
  نرم افزار چند رسانه اي پيام آوران تاريكي يك در جهت معرفي و نقد افكار و انديشه هاي معنوي نوظهور براي آگاهي مديران و نخبگان فرهنگي كشور تهيه شده است و فرقه هاي ذيل را مورد كنكاش و دقت نظر قرار داده است.
  1- معنويت هاي نوظهور
  2- مدعيان دروغين / معنويت خانقاهي
  3- معنويت هاي هندي
  4- يوگا
  5- اشو
  6- ساي بابا
  7- دالايي لاما
  8- معنويت سرخ پوستي / كاستاندا
  9- پائولو كوئيليو
  10- شيطان پرستي
  11- عرفان مسيحيت
  12 - عرفان يهود
  13- سنيماي ماوراء

  برخي از ويژگيهاي اين نرم افزار
  برنامه كارشناسي نقد
  برنامه مستند و نمونه فيلم
  صدها عكس و سند
  معرفي سايتها و حضور معنويتهاي انحرافي در فضاي سايبر
  دهها مقاله نقادانه
  معرفي منابع و كارشناسان
  امكان جستجو
  و...
   
   2. پيام آوران تاريكي 2
  نرم افزار چند رسانه اي پيام آوران تاريكي 2 با رويكرد معرفي، بررسي و نقد فرقه ضاله بهائيت، براي آگاهي مديران فرهنگي و نخبگان كشور فراهم گرديده است. در اين نرم افزار با استفاده از اسناد و مدارك علمي معتبر و كارشناسان خبره، ضمن بررسي تاريخچه و منشاء پيدايش فرقه ضاله بهائيت، به واكاوي شخصيت رهبران و نقد و طرد انديشه ها و مباني اين فرقه پرداخته شده است.
  برخي از مهم ترين سرفصلهاي اين نرم افزار عبارتند از:
  1- 24 برنامه كارشناسي نقد بهائيت
  2- مصاحبه هاي صوتي با تعدادي از ره يافتگان
  3- گالري فيلم وصوت
  4- روزشمار تاريخ بهائيت
  5- مناظره ها و نقدها
  6- معرفي سايت ها و حضور بهائيت و منقدان آن در فضاي سايبر
  7- صدها قطعه عكس و سند
  8- كتابخانه الكترونيكي نقد بهائيت
  9- معرفي منابع و كارشناسان
  10- امكان جستجو
   
   3. پيام آوران تاريكي 3
  نرم افزار چند رسانه اي پيام آوران تاريكي 3 با رويكرد معرفي، بررسي و نقد وهابيت، براي آگاهي مديران فرهنگي و نخبگان كشور فراهم گرديده است. در اين نرم افزار با استفاده از اسناد و مدارك علمي معتبر و كارشناسان خبره، به بررسي تاريخچه و منشاء پيدايش وهابيت پرداخته شده است.
  4. جريان سازي روند تصوير سازي
  پس از توليد و پخش گسترده فيلم 2012 كه سبب توجه جدي به پيش بيني هاي صورت گرفته مبني بر پايان جهان در سال 2012 ميلادي شد. مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما
  نيز در صدد بر آمد تا با برگزاري سلسله نشستهايي ، اين روند منحرف طراحي شده از سوي رسانه هاي صهيونيستي را بررسي
  كرده و نتايج نشستهاي برگزار شده را در اختيار دست اندركاران رسانه ملي قرار دهد
  اولين نشست از اين مجموعه در دو بخش زير ارائه مي شود
  1- هاليوود و فرجام جهان
  2- پروژه رسانه 2012
   

  5. سيماي عفاف:رسانه ملي و فرهنگ عفاف و حجاب
  نرم افزار چند رسانه اي "سيماي عفاف:رسانه ملي و فرهنگ عفاف و حجاب" با هدف توانمندسازي همه مديران، كارشناسان، پژوهشگران، برنامه سازان ، مدرسان و مبلغان حوزه فرهنگ عفاف و حجاب براي تبليغ ، ترويج و نهادينه سازي اين فرهنگ در جامعه اسلامي ايران تهيه و توليد شده است.

  اين نرم افزار شامل بخش هاي زير است:
  1. پژوهش هاي برنامه اي؛
  2. بايسته هاي برنامه سازي؛
  3. متن هاي برنامه اي؛ 
  4. مراكز و پايگاه هاي اطلاع رساني؛
  5. نرم افزارهاي حجاب و عفاف؛
  6. مباحث كارشناسي؛
  7. هجوم رسانه اي؛
  8. توليدات رسانه اي.