نشر دين و رسانه منتشر كرد: كتاب يوگا و رسانه
  • به گزارش روابط عمومي اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه كتاب يوگا و رسانه منتشر شد. 
    با توجه به فراگيري يوگا در ايران و اهميت آسيب‌شناسي اين جريان به‌عنوان فلسفه عملي مكتب هندوئيسم، اثر حاضر تلاش دارد حقيقت يوگا و رسالت رسانه را بازگويد و با واكاوي اين مقوله و نيز بيان نقد و نظر و راهكارهايي براي رسانه ملي، نكاتي را پيش روي خوانندگان محترم قرار دهد.     
    بر اساس اين گزارش كتاب يوگا و رسانه با عناويني همچون؛ تاريخچه يوگا، يوگا در ايران، ماهيت يوگا و مراحل آن، اصطلاحات و مباني يوگا و با تأمل و نقد در سايه استفاده از نظريات صاحبان انديشه سامان يافته است تا نقشي هرچند كوچك، اما مؤثر در آگاهي‌بخشي حقيقت يوگا داشته باشد. 
    علاقمندان مي‌توانند اين نشريه را از وب‌گاه اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه به آدرس www.IRC.ir تهيه كنند.
    اخبار