نشر دين و رسانه منتشر كرد: كتاب نبوت پژوهي با رويكرد رسانه‌اي
  • به گزارش اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه كتاب نبوت‌پژوهي با رويكرد رسانه‌اي، از مجموعه كتاب‌هاي راهنماي برنامه‌سازي اصول اعتقادي است كه درصدد است مباني اعتقادي اسلام در باب نبوت را به اختصار واكاوي كند. براساس گزارش در بخش اول، كليات پژوهش از قبيل مفاهيم، پيشينه و تبيين معنا و تعريف نبوت بيان شده و بخش دوم، عهده‌دار بازنمايي، دلايل و ضرورت نبوت عامه است. بخش سوم كتاب، شامل مباحث نبوت خاصه و گزارش اجمالي از پيامبران صاحب شريعت و كتاب است. بخش چهارم به بازخواني نبوت و رسانه اختصاص دارد، بايدها و نبايدهاي رسانه؛ ايده‌ها، محورها و موضوعات برنامه‌سازي را پيش روي برنامه‌سازان قرار داده است.
    گفتني است كتاب نبوت پژوهي با رويكرد رسانه‌اي، ضمن فراهم ساختن محتواي مورد نياز اصحاب رسانه، مي‌كوشد فعاليت‌ها و پژوهش‌هاي انجام يافته در راستاي تبيين و تحليل ابعاد، محورها، ماهيت، شرايط، كاركردها و ضرورت نبوت را با نگاه كلان به اين مسئله بيان كند و گزارشي جامع از مسائل و اجزاي مهم آن بدهد تا دست‏اندركاران رسانه با درك درست از موضوع، از آن در حوزه برنامه سازي استفاده كنند.
    علاقمندان مي‌توانند اين كتاب را از وب‌گاه اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه به آدرس www.IRC.ir تهيه كنند.
    اخبار