آغاز فصل جديد همكاري هاي شوراي معارف سيما و اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه در راستاي برنامه جامع تحول سازمان
  • نشست صميمي دبير شوراي معارف و مدير محترم شبكه قرآن سيما جناب آقاي كشكولي و سرپرست اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه جناب حجت الاسلام و المسلمين ليراوي با موضوع بررسي ساز و كارهاي تعامل مشترك مركز با شبكه قرآن و شوراي معارف سيما در شهر مقدس قم برگزار گرديد. در اين جلسه بر ساماندهي وضعيت معرفي كارشناسان مذهبي ، برگزاري جلسات نقد رويكردهاي معارفي و برنامه هاي معارفي از طرف نخبگان حوزوي و استفاده كاربردي از پژوهش هاي بنيادي و كاربردي و تسهيل استفاده چند منظوره مديران و برنامه سازان گروه هاي معارفي از گنجينه راش فرزانگان و مشاهير ديني و كمك به شناسايي و معرفي مراكز پژوهشي و آثار علمي در حوزه علوم انساني و اسلامي و برگزاري همايش هاي مشترك مديران گروه هاي معارفي و برنامه سازان بمنظور ايجاد تحول در حوزه محتوا و فرم با اداره كل  تاكيد گرديد. 

    اخبار