آيت الله كعبي: رسانه ملي بايد در تراز يك مجاهد در عرصه دين عمل كند
  • به گزارش واحد ارتباطات اداره كل پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، آيت‌الله عباس كعبي، عضو مجلس خبرگان رهبري و جامعه مدرسين در نشست "چگونگي نقش آفريني حوزويان در رسانه ملي"، در جمع پژوهشگران اين مركز بيان كرد: پيام برتر بر اساس دين در حوزه پژوهش در اختيار ما قرار دارد و با توجه به ظرفيت صدا و سيما اين آثار بايد در سطح عموم جامعه ارائه شود.

    آيت‌الله كعبي درخصوص تعامل حوزه هاي علميه با رسانه ملي افزود: نقش روحانيت در صدا و سيما، صرفا نبايد نقشي تشريفاتي و حاشيه اي باشد بلكه روحانيت بايد در عرصه هاي مختلف رسانه ملي اعم از حوزه هاي آموزش، پژوهش، تبليغات نوين ، سياست گذاري و نظارت محتوايي نيز حضور داشته باشد. همچنين ايشان با بيان اين مطلب كه برنامه‌هاي صدا و سيما بايد از سطح عمومي به سمت عمق معرفت‌هاي ديني سوق پيدا كند، افزود: روحانيت بايد در عرصه توليد و تهيه كنندگي نيز نقش آفرين باشند.

    عضو مجلس خبرگان رهبري ضمن رونمايي از كتاب ايده ها، آيين برنامه سازي اربعين با توجه به شرايط كرونا، بيان كرد: اربعين رسانه اي بي همتا به فرياد بلند عاشورا است و رسانه ملي با توجه به شرايط به وجود آمده ناشي از ويروس كرونا، مي تواند بازتاب دهنده ي جلوه هاي تمدني اربعين در عرصه هاي مختلف ارتباطي باشد.

    اخبار