عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام:رسانه در گام دوم انقلاب اسلامي بايد براي جغرافياي بيرون از مرزها، برنامه ريزي كند
 • به گزارش روابط عمومي اداره كل پژوهش هاي اسلامي سازمان صداوسيما، چهارمين نشست از سلسله نشست هاي تخصصي بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي با عنوان «بررسي ابعاد رسانه تراز انقلاب اسلامي مبتني بر بيانيه گام دوم» با حضور مديران و پژوهشگران رسانه و سخنراني محمدحسين صفار هرندي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در تالار انديشه اين اداره كل برگزار شد.
  صفار هرندي در اين نشست با اشاره به نكات برجسته بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي، كلمه «انقلاب» را از كدهاي مهم اين بيانيه دانست و گفت: براي دست يافتن به ابعاد رسانه تراز انقلاب اسلامي، بايد ابتدا مفهوم انقلاب را مورد بررسي قرار داد.
  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تبيين بيانيه گام دوم گفت: لازمه شناخت گام دوم، آشنايي با گام اول انقلاب اسلامي، ويژگي ها، حواشي و آسيب هاي دوره چهل ساله ابتدايي انقلاب اسلامي ايران است كه مي توان گفت منشاء شكل گيري گام دوم است.
  وي در تبيين مفهوم انقلاب اظهار داشت: وقتي صحبت از انقلاب مي شود برخي افراد، انقلاب اسلامي را با انقلاب هاي ديگر مانند انقلاب هاي فرانسه، كوبا، روسيه، چين و...  هم معني قلمداد مي كنند و با هم مقايسه مي كنند و مي سنجند در حالي كه تفاوت هاي جدي بين انقلاب اسلامي ايران و ديگر انقلاب ها، هم در اهداف و هم حضور مردم است.
  صفار هرندي انقلاب اسلامي ايران را يك انقلاب متفاوت از ديگر انقلاب ها دانست و بيان داشت: انقلاب اسلامي جامعيت بالايي دارد و به قول فوكو كه حاصل مشاهداتش از انقلاب اسلامي را بيان ميكند، همه انقلاب ها مي آيند چيزي را تغيير دهند اما مردم ايران انقلاب كردند تا خودشان را تغيير دهند و اين موجب شده ترازي از انقلاب ايجاد شود و ديگران مارا با اين تراز بسنجند.
  وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامي افزود: در حالي كه انقلاب هاي بزرگ دنيا براي جدايي انسان از ماوراء و اصالت بخشيدن به انسان شكل گرفتند، انقلاب اسلامي با حرفي جديد براي مردم دنيا آمد و آن اينكه اگر مي خواهيد به دگرگوني بنيادي برسيد و رشد كنيد بايد به آسمان رجوع كنيد.
  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: متاسفانه ما آنطور كه شايسته انقلاب اسلامي است نتوانستيم مفهوم درست آن را تبيين كنيم و نتيجه اين شد كه برخي آن را با انقلاب هاي ديگر مي سنجند و مقايسه مي كنند و توقعات و انتظارات از آن هم توقعاتي از جنس انقلاب هاي دنيا شده است.
  وي در ادامه گفت: آنچه كه گفتم در مورد مفهوم «انقلاب» بود اما مفهومي كليدي تر و خاص تر وجود دارد با عنوان «انقلاب اسلامي» كه براي بررسي بيانيه گام دوم ضروري است به صورت علمي و دقيق مورد بررسي و تبيين قرار گيرد و با يك مطالعه تطبيقي بين اين انقلاب و انقلاب هاي ديگر و فراتر از آنچه تا كنون انجام شده مورد شناسايي قرار گيرد.
   صفار هرندي با اشاره به گام اول انقلاب اسلامي اظهار داشت: در اين دوره، فاصله زيادي بين هست ها و بايدها است و در اين چهل سال خيلي چيزها را به عنوان آرمان، هدف گذاري كرديم اما موفق نشديم به آن دست پيدا كنيم. گاهي هم به شدت آرمانگرا شديم و از واقعيات دور شديم كه زمينه ساز برخي انحراف ها شده است.
  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: هرچند در گام اول فاصله زيادي بين آرمان ها و هست ها است اما بايد توجه داشت كه مسير انقلاب در اين چهل سال به سمت آرمان اصلي آن يعني حكومت خدا بر پايه راي مردم و به زير كشيدن مستكبران بوده و خيلي از آرمان ها محقق شده است و يا در حال محقق شدن و نتيجه دادن است.
  وي گام اول را دوره آزمون و خطا دانست و افزود: هرچند تجربه هايي از حكومت نبوي و علوي در دست است اما فاصله زيادي بين نسخه و الگوي امروزي و اين تجربيات كلي و گرانبها است. همين امر موجب بروز خطا و اشتباهاتي شده است كه انرژي و وقت زيادي را براي اصلاح و آزمون مجدد گرفته است.
  صفار هرندي فاصله بين آرمان ها و واقعيت را تا حدي طبيعي دانست و گفت: نسل جوان و دغدغه مند ما گمان نكند تا كنون هيچ كاري انجام نشده است و حق بدهند كه اگر بخواهيم از هيچ به نقطه مطلوب برسيم اين آزمون و خطاها طبيعي است؛ از طرفي انصاف اين است كه به خيلي چيزها هم رسيده ايم تا جايي كه علاوه بر امت ها، بسياري از حكومت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي با اميدواري و اشتياق زياد دست به سوي ما دراز كرده اند تا از تجربيات و دستاوردهاي ما بهره مند شوند.
  وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه بيان داشت: يك قدم ديگر براي حركت به سوي گام دوم اين است كه هم در بعد داخلي و هم در بعد خارجي دستاوردهاي انقلاب را مورد بررسي قرار دهيم. براي اين كار بايد وضع قبل از انقلاب را با وضع بعد از انقلاب مقايسه كنيم، مثلا در سازمان صدا و سيما و پيشرفت غير قابل قياسي كه هم از لحاظ كيفي و هم كمي نسبت به قبل انقلاب داشته است و يا دانشگاه ها كه از لحاظ پيشرفت علمي، 96 واحد از 100 واحد آن مربوط به بعد از انقلاب است.
  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: وقتي جوانان فعال در شركت هاي دانش بنيان، در محضر رهبر معظم انقلاب گزارش دستاوردهاي علمي خود را ارائه مي دهند احساس مي كنيم كه هيچ نگراني نسبت به آينده وجود ندارد و اين انقلاب مانند تيري است كه از كمان رها شده است و هيچ مانعي جلودار آن نيست و اين امر نشانه ي تحول و تغييري شگرف در بعد داخلي است.
  وي با اشاره به بعد خارجي تحولات و دستاوردهاي انقلاب اسلامي اظهار داشت: روزي در زمان پهلوي با دستور مستقيم انگليسي ها، بحرين كه يكي از استان هاي ايران و جزئي از خاك ايران بود از كشور جدا شد در حالي كه امروز كشورمان با رهبري اداره مي شود كه مجله خبري فارين پاليسي در موردش مي نويسد رهبر عالي ايران در پي كشاندن ترامپ به يك نبرد سياسي است، بدون شك او يك قهرمان سياسي است، او موفق ترين رهبر خاورميانه از جنگ جهاني دوم به اين سو است، او فوق العاده باهوش و از مهارت هاي ممتاز برخوردار است.
  صفار هرندي ادامه داد: فتوحات انقلاب اسلامي هنوز در راه است و آنچه اتفاق افتاده انگشت كوچك انقلاب هم نمي شود. اكنون موقعيت سياسي ايران بسيار ممتاز و تاثيرگذار است به گونه اي كه قدرت هاي دنيا را دچار آشفتگي و سردرگمي كرده و سامانه هاي آن ها را بهم ريخته است و اين از انقلاب اسلامي نشات گرفته است. اگر انقلاب اسلامي را از ايران حذف بكنيم همه چيز به نفع كشورهاي استكباري آرام مي شود.
  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: نگراني آمريكائي ها از تاثير گذاري جهاني انقلاب اسلامي و سرايت آن به كشورهاي آمريكاي لاتين در حدي است كه صراحتا از اين امر ابراز گله مندي ميكنند و مي گويند ايران در حيات خلوت آمريكا خيمه زده است. اين نشانگر پيشرفت شگرف انقلاب اسلامي در بعد خارجي است.
  وي با اشاره به سيرتحولات رسانه گفت: با بازنگري نسخه هاي پيشين و تحولات تكنولوژي و تحولات پيام رسان و پيام گير و تحولاتي كه در حوزه مخاطب و ذائقه او اتفاق افتاده به اين نتيجه مي رسيم رسانه تراز انقلاب اسلامي چيزي متفاوت از آنچه كه در آن قرار داريم است و بايد فراتر از آنچه كه هست به آن نگاه شود.
  صفار هرندي با اشاره به ضرورت وجود نگاهي فراجغرافيايي در رسانه تراز انقلاب اسلامي اظهار داشت: رسانه در گام دوم بايد براي جغرافياي بيرون از مرزها، برنامه ريزي كند و اين غير از شبكه هاي برون مرزي است؛ يعني بايد همانطور كه براي مخاطب داخلي برنامه ريزي مي كند براي مخاطب بيرون از مرزها زباني مشترك براي ارائه برنامه و خوراك رسانه اي و هنري داشته باشد.
  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: رسانه تراز انقلاب اسلامي بايد در راستاي راهبرد فراجغرافيايي، برنامه سازاني را تربيت كند كه داراي همين نگاه باشند. اين در حالي است كه اكثر برنامه سازان ما نگاه ملي دارند و اعتقادي به كار فراجغرافيايي ندارند.
  وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامي افزود: رسانه بايد براي شناخت تكاليف خود در قبال بيانيه گام دوم، دست به آينده پژوهي بزند و با فعال كردن ذهن داستان سراي خود، وقايع ده سال آينده و موقعيت خود را در آن ترسيم كند تا هم در بعد علم و فناوري و هم در بعد فرهنگي به سوي آن خيز بردارد؛ بنابراين هم جامعه را نسبت به خطرهاي پيش رو تحذير مي دهد و هم انتظارات مثبت را دامن مي زند.
  وي در ادامه بيان داشت:  فراهم آوردن زمينه براي ارائه محصولاتي كه در بخش غير دولتي توليد مي شود يكي ديگر از وظايف رسانه است چرا كه ما به سمت آينده اي مي رويم كه نقش حكومت ها كم مي شود و نقش ها به دست جريان غير رسمي مي افتد؛ بنابر اين حضور در شبكه غير رسمي بايد مد نظر رسانه باشد.
  صفار هرندي با تاكيد بر نقش رسانه در ايجاد حس غرور ملي گفت: رسانه تراز در گام دوم بايد تمركز بر سبك زندگي ايراني اسلامي را جزو وظايف جدي خود بداند. ما زمينه هاي مناسبي براي پرداختن به اين موضوعات داريم و لازم است به آن پرداخته شود به گونه اي كه مردم از ايراني بودنشان احساس عزت كنند.

  اخبار