اسامي صاحبان مقالات برتر و مولفان آثار رونمايي شده در همايش بين المللي اخلاق و رسانه اعلام شد
 • به گزارش روابط عمومي اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه، اسامي صاحبان مقالات برتر و مولفان آثار رونمايي شده در اولين همايش بين المللي اخلاق و رسانه از سوي دبيرخانه اين همايش اعلام شد كه به شرح ذيل مي باشد:

  اسامي صاحبان مقالات برتر:

  1- جناب آقاي سيد امير رضا برقعي، صاحب مقاله برتر در قلمرو "بُعد فناورانه رسانه"

  2- جناب آقاي دكتر مسعود كوثري، صاحب مقاله برتر در قلمرو "بُعد تاثير رسانه"

  3- جناب آقاي دكتر عباس عموري، صاحب مقاله برتر در  قلمرو "بُعد تاثير رسانه"

  4- سركار خانم رويا پورحاجي، صاحب مقاله برتر در قلمرو "اخلاق حرفه اي رسانه"

  5- جناب حجت الاسلام و المسلمين مرتضي مطهري، صاحب مقاله برتر در قلمرو "بُعد تاثير رسانه"

  6- جناب آقاي دكتر محمدصادق باطني، صاحب مقاله برتر در قلمرو "مباني اخلاق و رسانه"

  7- جناب آقاي دكتر سيدصادق مركبي، صاحب مقاله برتر در قلمرو "بُعد كاركردي رسانه"

  8- جناب آقاي نصرالله يقيني، صاحب مقاله برتر در قلمرو "اخلاق حرفه اي رسانه"

  9- جناب حجت الاسلام و المسلمين دكتر حسن بوسليكي، صاحب مقاله برتر در قلمرو "بُعد اخلاق حرفه اي رسانه" 

  10- جناب حجت الاسلام و المسلمين دكتر مسعود آذربايجاني، صاحب مقاله برتر در قلمرو "بُعد اخلاق حرفه اي رسانه"


  اسامي مولفان آثار رونمايي شده در همايش:

  1- استاد ارجمند جناب آقاي دكتر حسن خجسته، مولف كتاب ارزشمند "اخلاق حرفه اي و كاربردي رسانه ها در جمهوري اسلامي ايران"

  2- پژوهشگر ارجمند جناب آقاي دكتر محمد اخگري، مترجم و محقق كتاب ارزشمند "جستجوي خدا در گوگل!؟"

  3- پژوهشگر محترم جناب آقاي دكتر ظهير احمدي مولف كتاب ارزشمند "اخلاق حرفه اي و كاربردي رسانه ها در جمهوري اسلامي ايران"

  4- جناب آقاي سيد هادي ساجدي، مترجم كتاب ارزشمند "فهم اخلاق رسانه"

  5- سركار خانم محدثه عقبايي، مترجم كتاب ارزشمند "اخلاق رسانه در دنياي واقعي"

  6- جناب آقاي دكتر عيسي زارعي، مولف كتاب "راهنماي مطالعاتي اخلاق و رسانه"

  اخبار