آيت‌الله يزدي: همايش اخلاق و رسانه بايد معيارهاي درست اخلاق در رسانه را براي رسانه ها معين بكند و آگاهي بخش باشد.
 •  رئيس شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم رسانه‌ها را از اركان حاكميت و زبان گوياي نظام عنوان كرد و اظهار داشت: نقش رسانه‌ها در اداره جامعه بيش از نقش دانشگاه‌ها است و آحاد جامعه را تربيت مي كند.

   به گزارش روابط عمومي اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما، آيت الله محمد يزدي رئيس شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم صبح امروز در ديدار دبير و اعضاي كميته‌هاي برگزاري همايش علمي پژوهشي اخلاق و رسانه با اشاره به سخني از امام  خميني مبني بر اينكه «اين صدايي كه تقريباً به اكثر كشورهاي اسلامي مي‌رسد بايد صدايي باشد كه اسلام را معرفي كند» گفت: اين جمله تكليف مديران صدا سيما را مشخص مي‌كند و بايد مورد توجه رسانه‌ها باشد.

   رئيس شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم ادامه داد: نكته مهم در اين بيان، تبيين تفسير درست از اسلام است؛ مديران مختلف با تفسير به رأي، برداشت‌هاي مختلفي در اسلام را در ذهن خود مي‌پرورانند كه بنا به آن عمل مي‌كنند و اين مسيري اشتباه است.

   آيت‌الله يزدي رسانه‌ها را از اركان حاكميت و زبان گوياي نظام عنوان كرد و اظهار داشت: نقش رسانه‌ها در اداره جامعه بيش از نقش دانشگاه‌ها است و آحاد جامعه را تربيت مي كند.

   وي پرداختن به اخلاق، وظايف، عمل و كاركرد رسانه را لازم دانست و گفت: رسانه به دو نحو مستقيم و غير مستقيم مردم را آموزش مي‌دهد كه در رسانه ملي بيشتر به آموزش مستقيم توجه مي‌شود اما نقش آموزش غير مستقيم بسيار بيشتر است؛ لباس، آرايش، نشست و برخاست و مسائل ديگر براي بينندگان آموزنده است؛ آن‌ها سعي مي‌كنند كه همان اعمال و گفته‌ها را تكرار كنند و در اين تقليد آن اعمال و رفتار را مناسب و شايسته مي‌دانند.

   آيت‌الله يزدي نوع دكور و تنوع پوشش در رسانه ملي را مورد توجه قرار داد و افزود: تجمل در ظواهر برنامه‌هاي صدا و سيما، روح اشرافي‌گري و توجه به تجملات را در جامعه آموزش مي‌دهد كه موجب سختي افرادي مي‌شود كه توانايي تجهيز خانه‌ها و زندگي خود را به مدلي كه تبليغ مي‌شود ندارند؛ در بعضي موارد نيز تبليغ فرهنگ غرب به چشم مي‌خورد كه به اين اثرگذاري در اخلاق و رفتار عامه مردم توجه خاصي نمي‌شود.

   آيت‌الله يزدي در پايان تأكيد كرد: همايش اخلاق و رسانه بايد معيارهاي درست اخلاق در رسانه را براي رسانه ها معين بكند و آگاهي بخش باشد.

   در ابتداي اين جلسه دكتر محمد‌حسين ظريفيان دبير همايش علمي پژوهشي اخلاق و رسانه تاريخچه‌اي از فعاليت‌هاي صدا و سيما در حوزه دين و رسانه ارايه داد و افزود:اداره كل پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما با هويتي حوزوي رسانه‌اي، حلقه‌ واسط بين سازمان صدا و سيما و حوزه است؛ از ماموريت هاي آن تدوين و گسترش دانش نظري و ادبيات ديني در حوزه دين و رسانه و از جمله اخلاق و رسانه است.

   وي ادامه داد: فقدان كار بنيادي و كاربردي در حوزه اخلاق و رسانه ما را به برگزاري همايش اخلاق و رسانه تشويق كرد كه دبيرخانه اين همايش تاكنون بيش از سيصد چكيده مقاله دريافت كرده است و دانشگاه‌هاي برتر، حوزه‌هاي علميه و مجموعه‌هاي داخل و خارج سازمان صدا و سيما همگرايي خوبي را انجام داده‌اند.

  اخبار