آيت‌الله اراكي: رسانه به دنبال حاكميت الله در جامعه باشد
 • دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي ادعاي غرب مبني بر وجود رسانه‌هاي آزاد در آن جوامع را از اساس دروغ دانست و گفت: تمام رسانه‌ها موافق يا مخالف دولت‌ها فعاليت مي‌كنند؛ كشورهاي غربي به دنبال از بين بردن حاكميت خداي متعال هستند؛ تمام دعواي ما با غرب نيز به دليل همين رويكرد است؛ رسانه‌ها بايد با ايمان به حاكميت الله به دنبال تثبيت آن در جامعه باشند و در اين مسير از چيزي نترسند.

  به گزارش روابط عمومي اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما، آيت‌الله محسن اراكي نماينده مجلس خبرگان رهبري با دبير و اعضاي كميته‌هاي برگزاري همايش علمي پژوهشي اخلاق و رسانه ديدار و گفت‌وگو كرد.

  در اين ديدار آيت‌الله اراكي برگزاري همايش اخلاق و رسانه را كاري بسيار مفيد و اساسي توصيف كرد و گفت: اين كار ناشي از بينش خوب كارمندان، مديران و عناصر رسانه‌اي صدا و سيما و رسانه ملي است؛ چون اين كار شما با خلوص نيت براي خداوند انجام مي‌شود به طور قطع به نتيجه منجر خواهد شد.

  تعاريف اخلاق و رسانه مشخص شود
  نماينده مجلس خبرگان رهبري با اشاره به پيچيدگي‌هاي اخلاق و رسانه تأكيد كرد: در حوزه اخلاق و رسانه اصرار دارم كه هميشه تعريف مشخص باشد؛ يكي از اساسي‌ترين تفاوت‌هاي انديشه‌هاي اسلامي وغربي در معاني الفاظ است، اين تعريف‌ها بنياد دارد و افتراضي نيست؛ چون مي‌خواهيم تعامل كنيم و براي هر موضوعي دستوري را مشخص كنيم، بنابراين تعاريف ما از موضوعات جهاني بايد منطبق با واقعيت باشد.

  دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي اظهار داشت: اخلاق و رسانه هر يك در قرآن و انديشه اسلامي تعريفي مشخص دارند؛ رسانه يك مقوله اجتماعي است، بنابراين از مباحث فقه كلان است؛ ما بر اساس منابع ديني به طور قطع معتقد هستيم كه دو مجموعه تكاليف، دستورها و هدايت‌ها در قرآن كريم براي دو نوع مكلف نازل شده است؛ يعني هر شخصيت به دو گونه در يك جامعه عمل مي‌كند.

  آيت‌الله اراكي ادامه داد: گاهي شخصيت فردي است و گاهي فرد شخصيت جامعه را عوض مي‌كند؛ از منظر فردي اگر در كنار يك فرد افراد ديگري باشند يا نباشد، او مي‌خورد، مي‌خوابد، مي‌رود، مي‌پوشد و مانند اين‌ها، اين‌ها رفتارهاي فردي است كه براي آن‌ها ممكن است در شرع دستوراتي وجود داشته باشد، اما با حضور همين فرد در جامعه، گاهي فرد در شرايط اجتماعي ذوب و تابع مي‌شود، اينجا يك شخص جديد اجتماعي بوجود مي‌آيد.

  شكل‌گيري فرهنگ و رسانه منوط به شكل‌گيري جامعه است
  وي افزود: قوام جامعه به حاكم آن است؛ كار حاكم جمع الابرار يا توحيد الابرار است؛ وقتي جامعه شكل گرفت، رفتارهايي مانند حكومت به وجود مي‌آيد كه بدون اجتماع تحقق‌پذير نيست؛ ازاين‌رو فقه حكومتي متفاوت از فقه رفتار فردي است.

  نماينده مجلس خبرگان رهبري با توجه به اينكه در صورتي فرهنگ به وجود مي‌آيد كه فرد در قالب جامعه قرار بگيرد گفت: فرهنگ نيز از مقوله‌هاي اجتماعي است، جز اينكه جامعه شكل بگيرد فرهنگ به وجود نمي‌آيد؛ رسانه يا زبان نيز از اين مقوله است؛ تا وقتي جامعه شكل نگيرد زبان معني ندارد.

  دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي ابراز داشت: رسانه با فرض وجود جامعه‌اي داراي حاكميت واحد تحقق پيدا مي‌كند؛ اگر نتوانيد حاكميتي را بر جامعه فرض كنيد، در نتيجه جامعه‌اي نداريد و رسانه‌اي نيز نخواهيد داشت؛ رسانه زبان حاكميت است؛ بخواهيد يا نخواهيد، بپذيريد يا نپذيريد رسانه زبان اجتماع، داخل يا خارج از يك دولت است؛ رسانه داراي تعريف است و جدا كردن آن از حاكميت اشتباه است.

  ادعاي رسانه آزاد غرب از اساس دروغ است
  آيت‌الله اراكي ادعاي غرب مبني بر وجود رسانه آزاد بدون توجه به حاكميت را اشتباه دانست و ادامه داد: رسانه در مجموعه حاكميت فعاليت مي‌كند، هرچند معارض با دولت محل فعاليت خود باشد؛ رسانه موافق يا مخالف يك حاكميت صحبت مي‌كند؛ ادعاي غرب مبني بر اينكه رسانه‌هاي آن‌ها آزاد هستند و دولت آن‌ها هيچ تأثيري در فعاليت آن‌ها ندارد، ادعايي دروغ را مطرح مي‌كنند؛ رسانه آزاد از اساس حرفي غلط است؛ هر رسانه‌اي بيان كننده يك روش حاكميتي و از مقوله‌هاي اجتماعي زبان حاكميتي است.

  وي مطالب ارائه شده را حاصل مطالعات خود در نظريات دانشمندان علم رسانه دانست و گفت: وظيفه ما اين است كه در رسانه خود حاكميت خداوند متعال را تعريف كنيم؛ حاكميت خداوند يكي از مسائل گم شده عصر حاضر است كه نه تنها در فرهنگ عمومي بلكه در فقه هم گم شده است؛ اينكه خدا چه مي‌كند و او را چطور بشناسيم، تفاوت اصلي ما با غرب است.

  حاكميت خداوند دعواي اصلي ما و غرب است
  نماينده مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه استكبار سعي مي‌كند تا خدا را بازنشسته و بيكاره كند و خود به جاي او بنشيند اظهار داشت: تفكر غرب سعي دارد كه خدا را در اقتصاد، سياست، فرهنگ و مانند آن از جايگاه خود عزل كند و تنها احترامي صوري براي او قائل شود و خود نقش خداوندي
  را براي مردم بازي كند.

  دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي ادامه داد: يكي از بزرگترين مفاهيم قرآن كريم كه اساس كار، دعا و نماز ما است پذيرش حاكميت خداوند است؛ با خواندن نماز از الله اكبر تا سلام آخر تمرين پذيرفتن حاكميت خداوند است. بايد از تمدن غرب پرسيد كه كسي كه كارش تمام شده است چرا رسول بفرستد؟ بزرگترين ضربه تمدن غرب، كنار گذاشتن حاكم اصلي جهان بود؛ جنگ ما با آمريكا نيز از اين مسأله و ديدگاه ناشي مي‌شود كه حاكم و فرمانروا كيست.

  رييس كميسيون اقتصادي مجلس خبرگان رهبري تصريح كرد: درباره FATF نيز گفته‌ام كه شما به حاكميت چه كسي اعتقاد داريد؟ اعتقاد به حاكميت خدا، الزاماتي دارد و با داشتن چنين اعتقادي نبايد بترسيم؛ نتيجه قهري و منطقي اعتقاد به فرمانروايي خدا دلگرمي به او است؛ شما بايد بدانيد كه رسانه‌اي در جهت تحقق فرمانروايي الله بر جامعه هستيد و در اين مسير نخست بايد اين فرمانروايي را جا بياندازيد؛ ‌همه قرآن ما از اول تا آخر تمرين و تعليم اين فريضه است.

  هدف شما حاكميت الله در جامعه باشد و بدانيد او پشتيبان شما است
  وي با تبيين حكومت معصومان و ولي فقيه در جامعه، سپردن حكومت به غير از چنين افرادي را شرك به خداوند توصيف كرد و گفت: شما به اين مسأله ايمان داشته باشيد كه بخشش، كيفر، امر و خلق به دست خداي متعال است، سپس با فعاليت كردن در اين زمينه به نتايج عالي خواهيد رسيد.

  نماينده مجلس خبرگان رهبري در تعريف اخلاق ابراز داشت: همانطور كه بشر داراي پيكر بيروني با شكل و قواره‌اي خاص است، روح او هم شكل و قواره‌اي دارد كه خود بشر آن را مي‌سازد؛ شكل و قواره بيروني به او داده مي‌شود اما شكل و قواره داخلي را خودش مي‌سازد؛ ساختن اين قواره دروني، داراي الگو است يعني هر نوعي ساخته شود مطلوب نيست؛ اين هم از متفرعات حاكميت خدا است.

  دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي توضيح داد: خدايي كه حاكم است، اين جهان را اكمل آفريده است؛ هر چيزي پيش پرداخته‌هايي مي‌خواهد، براي عدل قالبي وجود دارد، عدل مقوله‌اي پيش انساني است؛ خوبي و بدي نيز مقوله قبل انساني است، اخلاق متعالي هم چنين است؛ انسان نيست كه اخلاق را متعالي مي‌كند، اين مقوله پيش از انسان و متعلق به خداوند است؛ وقتي اخلاق به دست اوست ديگران متفرع بر آن مي‌شوند.

  الگوي اخلاقي براي جامعه تعريف شود
  آيت‌الله اراكي ادامه داد: انسان مانند خميري است كه بايد خود را در قالب اخلاق جاي دهد، اين قالب را بايد از قرآن و سنت كشف كرد، اگر ما اينطور وارد اخلاق و رسانه شويم، مسائل مشخص و دقيق خواهد بود، ما به دنبال تعريف گنگ از رسانه و اخلاق نيستيم، بايد اين پايه‌ها ريخته شود و بعد كار را شروع كنيم.

  وي تصريح كرد: اشكال مباحث اين است كه با اينكه زيرساخت‌ها و پايه‌هاي آن‌ها كامل شكل نگرفته است درباره آن‌ها بحث مي‌كنيم؛ اميدوارم كه در اين كار بزرگ و بجايي كه انجام مي‌دهيد، كار را روشمند كنيد و يك قدم به هدف نزديكتر شويد.

  در ابتداي اين ديدار دكتر محمد‌حسين ظريفيان دبير همايش علمي پژوهشي اخلاق و رسانه با ارائه آماري از فعاليت‌هاي پژوهشي مركز پژوهش‌هاي اسلامي رسانه و كاربرد نتايج آن‌ها در شبكه‌هاي سراسري و استاني اظهار داشت: اكنون اين مجموعه در حوزه دين و رسانه داراي مرجعيت است و شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني از سراسر كشور به اين مركز مراجعه و محتواي مورد نياز خود را طلب مي‌كنند.

  دكتر ظريفيان ادامه داد: اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه انبوهي از محتوا در سطوح ميداني حوزه رسانه، يعني متن برنامه پوينده و برنامه‌ساز، پژوهش برنامه‌اي براي تهيه كننده و نويسنده تا سطوح بالاتر در دين و رسانه، و اخلاق و رسانه با نگاه مبتني بر موسيقي و رسانه، روابط زن و مرد و رسانه و مانند اين‌ها كه مورد ابتلا هست را ارائه كرده است و در فكر ورود به عرصه‌هايي مورد نياز جامعه است كه هنوز ورود نكرده است.

  وي از ارائه تك نگاهشت ها و گزارش‌هاي راهبردي به مديران عالي سازمان صدا و سيما خبر داد و تصريح كرد: در اين گزارش‌ها، راهبردهايي منتقل و منعكس مي‌شود كه با نگاه علمي و راهبردي خود بسيار تأثير گذار بوده است.

  اخلاق و رسانه زمينه‌اي مغفول بوده است
  دبير همايش علمي پژوهشي اخلاق و رسانه در معرفي اين همايش گفت: دنياي غرب در حوزه اخلاق و رسانه و دين و رسانه با مباني خودش كار كرده است، ما نيز در اين همايش در دو قلمرو رسانه اخلاقي و اخلاق رسانه‌اي به دنبال توليد و توسعه دانش نظري و رهيافت هاي كاربردي در اين قلمرو براي تدوين شاخص هاي اخلاقي در حرفه هاي متنوع رسانه هستيم.

  دكتر ظريفيان در پايان افزود: به دبيرخانه همايش اخلاق و رسانه كه بيست و يكم و بيست و دوم آذرماه برگزار خواهد شد، تاكنون بيش از 300 چكيده مقاله ارسال شده است و بيش از چهل نهاد عالي حوزوي و دانشگاهي و رسانه اي با اين همايش همكاري مي‌كنند كه به اين وسيله موجي از گفتمان اخلاق اسلامي و ر
  سانه در مجامع علمي رسانه اي كشور در حال شكل گيري است.

  اخبار