حضرت آيت الله علوي گرگاني : تريبون صدا وسيما مركز نشر معارف ديني و مروج اخلاق اسلامي باشد

 • به گزارش روابط عمومي اداره كل پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما : حضرت آيت الله علوي گرگاني پيش از ظهر امروز در ديدار دكتر ظريفيان، مديركل پژوهش هاي اسلامي سازمان صدا و سيما با بيان اينكه خدمت در صدا وسيما از توفيقات الهي و مسئوليتي بسيار سنگين است گفتند: صدا و سيما دانشگاه عمومي است و بايد اسلامي باشد.

  ايشان با اشاره به فعاليت هاي اداره كل پژوهش هاي اسلامي سازمان صدا و سيما اظهار داشتند: اگر اين مركز فعاليتش درست و بر اساس ارزشهاي ديني باشد، ساير فعاليتها در مسير درست قرار خواهد گرفت چون اين مركزي است كه قابل استفاده براي همه است.

  حضرت آيت الله علوي گرگاني گفتند: اگر فردي حرفي برخلاف مصالح دين و اسلام از تريبون عمومي ملي يعني صدا و سيما بزند، قطعا در دنيا پخش مي شود و نمي شود با عذرخواهي، خسارات آن را جبران كرد.

  حضرت آيت الله علوي گرگاني با اشاره به همايش اخلاق و رسانه گفتند: برگزاري اين همايش بايد بتواند به بالابردن سطح اخلاق در صدا و سيما كمك كند.

  در ابتداي اين ديدار دكتر محمد حسين ظريفيان مديركل پژوهش هاي اسلامي سازمان صدا و سيما با ارايه گزارشي از فعاليت ها و برنامه هاي اين اداره كل از برگزاري اولين همايش علمي پژوهشي اخلاق و رسانه خبر داد و گفت : اين همايش علمي با محوريت اداره‌كل پژوهش هاي اسلامي سازمان صدا و سيما و با همكاري بيش از  40 نهاد عاليِ حوزوي، دانشگاهي و رسانه اي در آذرماه امسال برگزار مي شود.

  دبير همايش اخلاق و رسانه افزود:سازمان صدا و سيما كه افق خود را دستيابي به رسانه تراز انقلاب اسلامي مبتني بر انديشه ناب اسلامي قرار داده است نيازمند نظام هنجاري رسانه و شاخص هاي اخلاق رسانه اي و رسانه اخلاقي است و اين همايش با هدف تامين اين نيازهاي راهبردي و كاربردي طراحي شده است.

  اخبار