برگزاري اولين جلسه شوراي فقهي رسانه
 • اولين جلسه شوراي فقهي رسانه، در اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه برگزار شد.


  در ابتداي اين جلسه كه با حضور آيت الله رفعتي ناييني و آيت الله دكتر مبلغي از اساتيد برجسته خارج فقه و رسانه و صاحبنظران و كارشناسان حوزه دين ، فقه ، رسانه تشكيل شد.
   دكتر محمد حسين ظريفيان مدير كل مركز پژوهشهاي اسلامي با بيان اهميت حوزه فقه و رسانه در ساحت دين و رسانه گفت : اقدام و عمل عالمانه ما در حوزه فقه و رسانه با نيازهاي روزآمد و ابتلائات رسانه خاصه رسانه ملي فاصله فراواني دارد و تاسيس اين شورا در دوره جديد مديريت اداره كل مركز پژوهش هاي اسلامي براي برداشتن گام هاي اساسي با هدف رفع كاستي ها و رسيدن به نقطه حركت است .


  دكتر ظريفيان با برشمردن دستاوردها و برخي ضعف ها ي دروس فقه و رسانه در حوزه  افزود : به نظر مي رسد دچار رفتار جزيره اي در اين موضوع هستيم و از يك نقشه جامع براي ترسيم صورت فقه و رسانه غافل شده ايم كه اين امر مهم مي تواند در دستور كار شوراي فقهي رسانه قرار گيرد.
  در ادامه آيت الله دكتر مبلغي از اساتيد برجسته دين و عضو مجلس خبرگان رهبري گفت : لازم است دروس خارج حوزه با موضوع رسانه در اين شورا آسيب شناسي شود و با يك مدل علمي ساماندهي و تقسيم كار و ساماندهي شود .


  آيت الله رفعتي ناييني از اساتيد برجسته فقه و رسانه و سخنگو و دستيار رسانه اي مديريت حوزه علميه كشور با تشكر از پايه گذاري كارهاي اساسي جديد در اين دوره از مديريت اداره كل نيز افزود : فقه و رسانه لازم است با رويكردهايي چون موضوع شناسي ، آيات الاحكام رسانه ، جامع روايات رسانه اي و تدوين نظام رسانه اي اسلامي مورد توجه فضلاي حوزه قرار گيرد .
  در ادامه ديگر اعضا به بيان نقطه نظرات در چارچوب مباحث پرداختند .


  دكتر محمد حسين ظريفيان در پايان ضمن جمع بندي مباحث ، اين شورا را به منزله ستاد فقهي رسانه دانست كه هم سازمان صدا و سيما و ديگر رسانه ها  و هم حوزه هاي علميه مي توانند در حوزه فقه و رسانه به آن تكيه كنند چرا كه متولي حوزه دين و رسانه و همينطور فقه و رسانه و اين اداره كل موظفيم به تكليف مهم خود عمل كنيم .

  اخبار