نشست تخصصي "ديدگاه هاي برنامه سازان در حوزه كارشناسي ديني"
  • حجت الاسلام حسين رحيم زاده در نشست «نقد و بررسي ديدگاه هاي برنامه سازان در حوزه كارشناسي ديني» كه امروز چهارشنبه در اداره كل پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما برگزار شد، با اشاره به اهميت حضور كارشناسان در برنامه هاي تلويزيوني عنوان كرد: در حقيقت پايه و اساس برنامه هاي تلويزيوني، حضور كارشناسان توانمند در اين گونه برنامه ها است. وي افزود: امروزه به سبب تعدد ابزار و امكانات، مشاهده فيلم هاي سينمايي آسان شده و بينندگان رغبتي به تماشاي اين فيلم ها از طريق تلويزيون ندارند و مي توان گفت كمترين بيننده هاي تلويزيوني مربوط به فيلم هاي سينمايي است. مديرگروه فرهنگ و معارف شبكه اول سيما تصريح كرد: برنامه هاي زنده و گفت‌و‌گو محور از برنامه هاي پر بازديدي هستند كه بايد براي آنها برنامه ويژه اي داشت كه علاوه بر حضور كارشناسان توانمند، بايد توجه ويژه اي نيز به موضوع به روز شدن كارشناسان داشته باشيم. وي تكرار بدون روزآمدي را از مهم‌ترين آسيب ها در روند ساخت برنامه هاي كارشناس محور دانست و خاطرنشان كرد: كارشناسان برنامه هاي تلويزيوني به ويژه برنامه هاي معرفتي، انديشه اي، تربيتي و اخلاقي، بايد بتوانند متناسب با گذشت زمان خود را با نبض مخاطب تنظيم كرده و اطلاعات خود را به روز كنند. حجت الاسلام رحيم زاده اضافه كرد: سطح برنامه هاي كارشناسي تلويزيون دچار ابتذال شده و اين مشكل نيز ناشي از بدنه سازمان صدا و سيما است كه اينگونه برنامه ها برايش كم اهميت شده است و در واقع غيرت برنامه سازي كه بايد در جان برنامه ساز وجود داشته باشد، دچار آسيب شده است. مديرگروه فرهنگ و معارف شبكه اول سيما با تأكيد بر عناصر اصلي موفقيت كارشناسان در برنامه هاي تلويزيوني اظهار كرد: علم، رفتار و تداوم؛ سه عنصر موفقيت كارشناسان در برنامه هاي تلويزيوني هستند كه توجه به اين عناصر مي تواند سبب حفظ برنامه هاي تلويزيوني در نگاه مخاطبان شود. وي در ادامه ابراز كرد: يكي از راه هاي ارتقاي برنامه هاي تلويزيوني و افزايش كيفيت آنها، حذف برنامه هاي غير كيفي است و در اين مسير بايد برنامه هايي كه دچار نوعي ضعف بوده و در حال انقراض هستند، از آنتن شبكه هاي تلويزيوني حذف شوند. حجت الاسلام رحيم زاده موضوعات مورد بحث در برنامه هاي تلويزيوني را نيز از عناصر مهم تأثيرگذاري اين برنامه ها دانست و گفت: علاوه بر مسأله كارشناس، موضوعات مورد بحث نيز از اهميت بسيار زيادي برخوردار است بگونه اي كه اين برنامه هاي بايد به جاي سؤال محور و شبهه محور بودن، به سمت مسأله محور شدن پيش بروند. مديرگروه فرهنگ و معارف شبكه اول سيما در پايان خاطرنشان كرد: ما در بدنه برنامه سازي صدا و سيما با فقدان نيروهاي بصير و دانشمند روبرو هستيم و آسان خواري در برنامه هاي تلويزيوني به يكي از مشكلات اساسي در توليد اين برنامه ها تبديل شده است.

    اخبار