در نشست آسيب شناسي كارشناسي ديني در رسانه عنوان شد
 • ابتدا دكتر ظريفيان مدير كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه  اين نشست را مقدمه‌اي براي برگزاري همايش ملي كارشناسان ديني رسانه ملي دانست و گفت: با توجه به سهم مخاطبان در نظام اسلامي در رسانه ملي و نفوذ بالاي رسانه بالتبع شاهد آسيب‌ها و نقايص در كار هستيم كه نمونه آن دغدغه و نگراني علما و مديران رسانه ملي در اين زمينه است.
  ايشان تشكيل بانك اطلاعات كارشناسان ديني و تلاش‌هاي زيادي كه در اين راستا صورت گرفته را ستود و گفت: رسانه ملي در اين مرحله به نظام هنجاري و ساماندهي اين بخش نياز جدي دارد كه برگزاري همايش كارشناسان ديني در سطح ملي پاسخگوي اين نياز خواهد بود.
  ايشان سه مؤلفه كارشناسان ديني ـ عوامل برنامه ساز و مديران رسانه را سه ضلع مهم و ركن اصلي دانستند كه در صورتي كه توانمندي لازم در اين سه مؤلفه ايجاد شود شاكله صحيح و درستي بنا نهاده خواهد شد.
  در ادامه حجت الاسلام والمسلمين دكتر بيات ضمن تشكر از اهتمام اداره كل به اين موضوع جدي و مهم به واكاوي موضوع پرداخت و تعريف شاخص‌ها و استانداردها در سه بخش آسيب شناسي، كارشناسي ديني و رسانه ملي را از مهم‌ترين بحث دانستند. ايشان حوزه علميه را به عنوان يكي از اضلاع كار دانسته كه نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌كند.
  وي با توجه به شرايط فعلي رسانه ملي، تربيت كارشناس متناسب با فضاي رسانه ملي را از مهم‌ترين امور جاري برشمردند و گفتند با توجه به اينكه كارشناس در محلي ديگر تربيت مي‌يابد به نوعي رسانه مصرف كننده است  اين شيوه آموزشي در حال حاضر پاسخگوي نياز رسانه نيست و بايد سطح سواد رسانه‌اي كارشناسان ارتقا يابد.
  ايشان به جايگاه و نقش نهاد دين كه محوريت آن با حوزه علميه است اشاره و بر تعريف صحيح اين جايگاه تاكيد كردند.
  وي به قالب برنامه‌هاي معارفي اشاره و با توجه به تنوع قالب‌هاي برنامه سازي در رسانه خواستار به روزرساني اين بخش و اينكه چه كارشناسي در كدام قالب مي‌تواند به احسن وجه حاضر شود نيز اشاره كرد و گفت: از آسيب‌هاي فعلي، حضور يك كارشناس در چندين قالب برنامه است.
  وجود انحصار در استفاده از كارشناسان از آسيب‌هاي جدي است و ارجاع به شاخص و الگوي كارشناسان براي ديگر كارشناسان نيز امري ضروري و مهم قلمداد مي‌شود.
  وي به وجود كارشناسي بدون عقبه پژوهشي اشاره كرد و گفت: در صورت عدم پژوهش در كارشناسي كيفيت كار پايين آمده و باعث تنزل مخاطبين برنامه‌ها خواهد شد.
  وي تعامل در بحث آموزش بين حوزه و رسانه را اجتناب ناپذير دانسته و گفت: با توجه به وجود اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه و دانشكده دين و رسانه مي‌توان با برنامه ريزي به اين مهم دست يافت.

  اخبار