دكتر دارابي: اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي مركز انديشه ديني سازمان است.
 • دكتر دارابي معاون امور استان‌هاي سازمان از اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه  بازديد و با مديران و پژوهشگران ديدار كرد.
  دكتر علي دارابي معاون امور استان‌هاي سازمان صدا و سيما گفت: متأسفانه اداره‌كل پژوهش‌ها خودش را خوب معرفي نكرده است و مراكز توليدي بايد به اين مجموعه‌ي توانمند احساس نياز داشته باشند پس بايد اين اداره‌كل به خوبي معرفي شود و معرفي اين مركز پربركت، خودش يك برنامه تحولي است.
  معاون رييس سازمان صدا و سيما در امور استانها در ادامه سخنان خود، ضمن بيان اينكه هرقدر هم كه نيازهاي پژوهشي رسانه تأمين شود بهترين مكان همين مجموعه است تأكيد كرد: ملاحظاتي در اين خصوص وجود دارد كه بايد رعايت شود، اول اين كه نسبت معنادار با برنامه‌ها داشته باشد؛ دوم محصولات پژوهشي به موقع و به روز به دست رسانه برسد؛ سوم تربيت كارشناسان و ناظران به درستي انجام شود. چهارم سهم حضور اداره‌كل در برنامه‌ها تعريف شود.
  معاون امور استان‌هاي سازمان اظهار داشت: اين معاونت آمادگي دارد تا در شبكه «شما» و ديگر شبكه‌هاي استاني زمينه حضور و اثرگذاري بيشتر اين اداره‌كل در حوزه توليدات الگويي را فراهم كند و مراكز استان‌ها به توان اين اداره‌كل در حوزه كارشناسان ديني، ناظر محتوايي به خصوص در حوزه نمايشي و فيلمنامه نيازمندند. همچنين اداره‌كل بايد زمينه پاسخگويي به پرسش‌ها و شبهات ديني را فراهم كند.
  وي در پايان سخنان خود اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي را قوه عاقله و مركز انديشه ديني سازمان دانست و گفت: در حال حاضر رسانه، سؤالات و مطالبات زيادي در حوزه‌هاي شادي و نشاط، موسيقي، مناسك‌سازي و ... دارد كه بايد اين مجموعه پاسخگوي آنها باشد و كار در اين اداره‌كل بايد رابطه معناداري با خروجي آنتن داشته باشد.
  در ابتداي اين نشست دكتر محمدحسين ظريفيان مديركل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه ضمن خيرمقدم و سپاس از حضور دكتر دارابي در مجموعه اداره‌كل، نگاه علمي،ارزش‌مدار و انقلابي ايشان كه توام با درك اقتضائات رسانه است را فرصت مناسبي براي پيشبرد اهداف اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه در سازمان دانست.
  مديركل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه با بيان اينكه رويكردهاي جديد مركز در ساختار جديد ظهور پيدا كرده است، مديريت توليد الگويي را ظرفيت مناسبي براي جريان فضاي ميان پژوهش و آنتن دانست و پيشنهاد داد بخش توليدات الگويي ديني در ساختار جشنواره آينده توليدات مراكز استان‌ها پيش‌بيني شود و اين اداره‌كل آمادگي دارد عهده‌دار امر محتوايي و فني توليدات باشد.
  دكتر ظريفيان با اشاره به ظرفيت‌ مراكز و شبكه‌هاي استاني، محصولات پژوهشي و توليدات الگويي متناسب با بافت رسانه‌اي استان‌ها و اقليم‌ها را يك ظرفيت براي جذب مخاطبان استان‌ها توصيف كرد و گفت: در اداره‌كل فعاليت 23 سال گذشته روند پژوهي شده است و ضمن آسيب‌شناسي و شناخت تهديد‌ها، ظرفيت‌‌هاي جديدي در حوزه پژوهش ايجاد شده است.

  اخبار