تأكيد معاون توسعه و فناوري رسانه ملي بر ضرورت تقويت زيرساخت‌هاي فناوري براي انتقال مفاهيم ديني در رسانه
 • دكتر عليدادي معاون توسعه و فناوري رسانه ملي و هيات همراه از اداره كل پژوهش هاي اسلامي سازمان بازديد و در نشستي با مديران اداره كل گفت وگو پرداختند.
  در ابتداي اين نشست كه با حضور مديران و پژوهشگران اداره كل در تالار انديشه برگزار شد، دكتر ظريفيان مديركل پژوهش‏هاي اسلامي با معرفي اداره كل و دستاوردهاي آن  رويكرد  اساسي اداره كل در دوره جديد فعاليت‏ها را بهره‏گيري از همه ظرفيت‌هاي سازمان و غيرسازمان براي كمك به تحقق رسانه تراز انقلاب دانست و افزود: جاي تأمل دارد كه پس از قريب به چهل سال در طراحي و اجراي همه جانبه رسانه تراز انقلاب اسلامي دچار نقصان و كم‌كاري هستيم. از مطالعات بين دين و پژوهش‏هاي كاربردي در حوزه دين و رسانه دانست.
  دكتر عليدادي معاون توسعه و فناوري رسانه ملي نيز در ادامه اين نشست ابراز  داشت اگر اعتقاد ما اين است كه اسلام  جهاني است و اين دين برتمام عالم غلبه پيدا مي كند بايد در اين مسير با سرعت حركت كنيم و محتواي مناسب را به دست جامعه برسانيم . در فضاي رسانه اي اين مسئله يكي از مهم ترين وظايف ما به شمار مي رود و اگر اين وظيفه را انجام ندهيم كوتاهي كرده ايم.
  معاون توسعه و فناوري رسانه ملي گفت:دشمنان وقتي تصميم گرفتند فضاي مجازي را براي گسترش دمكراسي آمريكايي توسعه دهند به اين مساله فكر نكردند كه شايد برگشت ديگري هم داشته باشد و اين برگشت يك فرصت تاريخي را دراختيار ما قرارداده است .
  وي افزود: مقام معظم رهبري هم اين فرصت را يك نعمت دانستند والبته اگر الزامات اين فضا را بشناسيم بهتر مي توانيم از آن استفاده كنيم.
  معاون فني سازمان در ادامه  به توليد و پژوهش در حوزه تكفير اشاره داشت و گفت : ما بايد ببينيم كه چه مقدار برنامه سازي در اين حوزه تكفير داشته ايم و حقايق و تفكرات اين گروه را تا چه اندازه براي مخاطبان خود باز نمايي كرده ايم
  لازم به ذكر است طي بازديدي  كه معاون توسعه و فناوري رسانه ملي از بخش‌هاي اداره كل داشتند ، قول مساعد در خصوص ارتقاء سطح فني و بخش‌هايي  از (توليدات الگويي ،آرشيو ،تاسيسات ) اداره كل دادند.

  اخبار