تأكيد معاون فضاي مجازي سازمان بر ضرورت همكاري دو جانبه اين معاونت و اداره‌كل در حوزه نشر محتواي ديني در فضاي مجازي
 • دكتر قديمي معاون مجازي سازمان به همراه مديران كل اين معاونت از اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي سازمان بازديد و در نشستي با مديران و پژوهشگران اداره‌كل گفت‌وگو كرد. دكتر ظريفيان مديركل پژوهش هاي اسلامي رسانه در ابتداي اين نشست، ضمن خير مقدم به دكتر قديمي و هئيت همراه با بيان اينكه در طول 23 سال فعاليت اين اداره كل بيش از 700 عنوان كتاب و 2000 شماره نشريه منتشر كرده است و در حال حاضر در اين اداره كل 7 فصلنامه منتشر مي شود كه در آينده نزديك فصلنامه دين و فضاي مجازي منتشر خواهد شد.
  وي ادامه داد: در حوزه كارشناسان و گنجينه فرزانگان كه مورد توجه سازمان است از ديدگاه كارشناسان ديني يك دغدغه جدي در حوزه هاي علميه و سازمان به شمار مي آيد، در پي سازماندهي و ساز و كارهاي اساسي در اين حوزه براي معرفي كارشناسان خبره رسانه اي هستيم.
  در ادامه نشست دكتر قديمي معاون فضاي مجازي سازمان صدا و سيما گفت: بنده در جريان تأسيس اين مركز هستم. يكي از اهداف تاسيس اين مركز تربيت افرادي از حوزه براي آموزش فيلم نامه نويسي است به اين صورت كه در كنار آن هم دغدغه ديني داشته باشند. خوشبختانه ظرفيت بسيار خوبي در اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه وجود دارد، بايد ارتباط ساختاري و سازماني ايجاد كنيم و به بخش بسيار مهم محتوا بپردازيم.
  وي با اشاره به اينكه نگاه ما در سازمان صدا و سيما بايد از اساس حركت تغيير كند، افزود: بايد طرح ها از ابتدا در فضاي مجازي ديده شود و در توليد، نگاه جدي هم به  فضاي مجازي وجود داشته باشد. و كار توليدي بايد قبل از پخش اين قابليت را داشته باشد كه در فضاي مجازي ارائه شود چون افراد نيازهاي خود را از طريق فضاي مجازي برطرف مي كنند.
  دكتر قديمي گفت: نگاه شما، پژوهش اسلامي از حوزه دين و اسلام است. شما از اين دريچه به رسانه نگاه مي كنيد و با اين ديد به فضاي مجازي هم توجه دارد از اين بابت براي معاونت ما بسيار ارزشمند و قابل توجه است.
   معاون فضاي مجازي سازمان عنوان كرد: سازمان صدا و سيما در فضاي مجازي برند ندارد و ما بايد يك برند براي سازمان ايجاد كنيم. امروزه در جام جم آن لاين اين ظرفيت وجود دارد كه در فضاي مجازي بتوانيم از آن استفاده كنيم  و از آن به عنوان برند فضاي مجازي مي توان استفاده كرد و مراكز پژوهشي مي توانند كمك بسياري به ما كنند.
  وي افزود: فضاي مجازي، فضايي رقابتي است و رسانه ديني بايد موقعيت خود را در اين فضا تعريف بكند. بايد فرهنگ سازي كنيم و وقتي اين گونه شد در پي آن پژوهش ما متفاوت مي شود.
  در پايان اين نشست توافقاتي ميان معاونت فضاي مجازي سازمان و اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه در خصوص اهداف و مأموريت‌هاي مشترك انجام شد.

  اخبار