يرگزاري نشست تخصصي اينترنت و خانواده مسلمان
  • برگزاري نشست تخصصي "اينترنت و خانواده مسلمان" با حضور حجت الاسلام والمسلمين دكتر سيد سعيدرضا عاملي

     به گزارش مديريت ارتباطات اداره كل پژوهش هاي اسلامي صداوسيما، نشست تخصصي اينترنت و خانواده مسلمان با حضور حجت الاسلام والمسلمين دكتر سيد سعيدرضا عاملي رئيس مركزپژوهش سياست هاي فضاي مجازي و رئيس دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران در روز دوشنبه 96/6/27 ساعت 8:30 در تالار انديشه اداره كل برگزار مي شود.
    اخبار