انتصاب مسئول راه‌اندازي خانه دين و رسانه

  • دكتر ظريفيان، مديركل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه طي حكمي عليرضا رنجبر را به عنوان «مسئول راه‌اندازي خانه دين و رسانه» منصوب كردند.

    در متن انتصاب مسئول راه‌اندازي خانه دين و رسانه آمده است: «خانه دين و رسانه» كه در دوره حيات جديد اداره كل پيش‌بيني شده است به فضل پروردگار، برنامه‌ريزي هوشمندانه و عالمانه و همت عالي كاربدستان آن، بسترساز ظهور ظرفيت‌هاي علمي و فكري براي تعاطي و تضارب انديشه‌هاي سازنده در قالب كرسي‌هاي آزادانديشي و كرسي‌هاي نظريه‌پردازي و پرورش و رشد نسل جديدي از دانش آموختگان حوزوي و رسانه‌شناس و ديگر دغدغه‌مندان حوزه سترگ دين و رسانه خواهد شد.

    عليرضا رنجبر دانش آموخته حوزه و دانشگاه و از مديران باسابقه اداره كل است كه تا پيش از اين مدير خدمات پژوهشي اين اداره كل بوده است.


    اخبار