جهاد رسانه‌اي نمونه‌اي كم نظير از مصاديق جهاد كبير است
 • مراسم اختتاميه دوره‌هاي آموزشي دين و رسانه با حضور دكتر ظريفيان مديركل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه در دفتر نمايندگي آن اداره كل در مشهد برگزار شد.
  به گزارش روابط عمومي اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه، دكتر محمدحسين ظريفيان، مديركل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه سازمان صدا و سيما در اين مراسم با تبيين آرايش رسانه‌اي امروز در دنيا، مديريت و مهندسي افكار عمومي جهان را در اختيار رسانه‌ها دانسته و گفت: در ميدان جهاد رسانه‌اي بايد از موضع تدافعي خارج شده و با رويكردي تهاجمي فرهنگ و تمدن منحط غربي را به چالش بكشيم به شكلي كه دشمن در زمين ما بازي بكند نه اينكه زمين بازي را دشمن تعيين بكند.
  وي جهاد رسانه‌اي را از مصاديق جهاد كبير دانست و افزود: رسالت انديشمندان و فعالان دين و رسانه احياي امر اهل بيت است و وجود نوراني حضرت رضا شيوه دستيابي به اين رسالت را آشنا ساختن عموم مخاطبان با زيبايي‌هاي سيره اهل بيت معرفي فرموده‌اند.
  دكتر ظريفيان با تأكيد بر ضرورت تدوين نظام دوسويه پژوهش ديني و برنامه‌سازي ديني گفت: پژوهش، زيرساخت توليدات و توليد نتيجه كاربردي پژوهش است. از اين رو بايد ثمره پژوهش دين در توليدات قابل مشاهده باشد.
  مديركل پژوهش‌هاي اسلامي سازمان صدا و سيما در پايان اساتيد، دانش پژوهان و هنرمندان دغدغه‌مند در حوزه دين و رسانه را به ارتقاي مباني معرفتي و مطالعاتي و تقويت مهارت‌هاي پژوهشي و برنامه‌سازي توصيه كرد و افزود: تا پژوهشگر ما نتواند دغدغه توليد را درك كند و به مباني برنامه‌سازي مجهز نباشد و تا برنامه‌ساز ما مباني معرفتي و ديني خود را ارتقا ندهد نمي‌شود به پيوند عميق دين و رسانه و توليدات فاخر انسان‌ساز در رسانه اميد بست.
  گفتني است در پايان اين مراسم كه با حضور اساتيد، دانش پژوهان، پژوهشگران، هنرمندان و مسئولان دفتر نمايندگي اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه در خراسان رضوي برگزار شد برخي توليدات دانش پژوهان نمايش و از فعالان برگزيده تجليل و گواهينامه دوره دين و رسانه به ايشان اعطاء شد.

  اخبار