• بنیان‌های اخلاقی درام‌پردازی (در فیلم و سریال)
  • اثر علمی حاضر پژوهشی بنیادی در راستای تبیین شیوه‌های اخلاقی بازنمایی آسیب‌های اجتماعی در فیلم و سریال است که با رویکردی هنری به مقوله درام به این موضوع پرداخته است. این اثر با تمرکز بر اندیشه استوارت هال در «بازنمایی رسانه‌ای»، بر نقش ترغیبی و فرهنگی رسانه‌های جمعی در تزریق ارزش¬ها، نقش¬ها، ایدئولوژی و باورها به مخاطبانشان تأکید دارد و بر این نظر است که زندگي اجتماعي با استفاده روزمره از رسانه الگو مي¬گیرد و محتواي آن در اوقات فراغت مخاطب تزريق مي¬شود. بنابراین رسانه¬ها برای غالب مردم، کانال اصلي بازنمايي و بیان فرهنگي، منبع اصلي تصاوير واقعیت ...