• اخلاق رسانه در دنیای واقعی درون صنایع پخش و سرگرمی
  • رعایت اخلاق در به دست آوردن اطلاعات از یک سوژه خبری چقدر اهمیت دارد؟ آیا کنکاش در حریم خصوصی افراد مشهور برای انتشار یک تیتر داغ، امری اخلاقی است؟ نادیده گرفتن آراء و عقاید مخالف چطور؟ اگر یک مجری پخش زنده در ازای دریافت مبلغی به صورت نامحسوس و تنها یک بار از یک "برند" نام ببرد، اخلاق را نقض کرده است؟ آیا تغییر در کنداکتور برنامه های تلویزیون به منظور برجسته تر کردن یک برنامه خاص با هنجارهای اخلاقی در تضاد است؟ آیا مشکلات مالی یک شبکه تلویزیونی، انتشار تبلیغاتی را که با فرهنگ جامعه در تعارض است، توجیه می کند؟ "سلبریتیها" چه کسانی هستند؟ "منبع موثق" چیست ...