درباره اداره كل
 • معرفي اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه
  به‌ منظور شتاب بخشيدن و جهت دادن به حركت روبه رشد انطباق رسانه ملي با رسانه اي تراز اسلام و انقلاب اسلامي و توليد دانش رسانه‌اي مبتني بر انديشه ديني، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما در سال 1373 در شهر قم تأسيس شد. ازآنجاكه اين هدف، جز با اتكا به علماي ديني و بهره‌گيري از توان حوزه‌هاي علميه تحقق نمي‌پذيرفت، محل استقرار آن شهر مقدس قم تعيين شد.
  حاصل اين اقدام راهبردي بعد از 20 سال فعاليت چاپ و انتشار بيش از 700 عنوان كتاب و بيش از 1200 شماره از نشريات مختلف براي هدايت و حمايت فكري از برنامه‌ريزان و برنامه‌سازان صداوسيما بود.

  مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما در سال 1393 و بر اساس بازنگري‌هاي انجام‌شده در ساختار سازمان صدا و سيما به اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه تبديل شد.


  اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي، به‌عنوان حلقه وصل حوزه‌هاي علميه و رسانه و به‌مثابه يك مركز راهبردي براي نهادينه كردن آموزه‌هاي اسلامي در برنامه‌هاي صداوسيما مأموريت‌هاي زير را به عهده دارد:
  «توليد دانش هنري و رسانه‌اي با رويكرد اسلامي، تأمين نيازهاي پژوهشي رسانه ملي، باهدف اعتلاي ساختار و محتواي برنامه‌ها و تحقق رسانه اسلامي»
  در اين مسير اصول و ارزش‌هاي زير موردتوجه است:
  1 . توجه و تأكيد بر آموزه‌هاي اسلامي، آرمان‌هاي انقلاب و نظام، رهنمودهاي امام راحل و مقام معظم رهبري و مأموريت‌هاي سازمان صداوسيما؛
  2. ايجاد فضاي جهادگرايانه و نوآورانه با تقويت انگيزش فضلا و پژوهشگران براي تحقق رسانه اسلامي؛
  3. اتكا به توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي علمي و پژوهشي حوزه‌هاي علميه؛
  4 . روشمندي، اتقان و علميت پژوهش‌ها؛
  5 . معطوف بودن پژوهش، آموزش و توليد به نيازهاي واقعي رسانه؛
  6 . كاربردي كردن معارف ديني در حوزه هنر؛
  7 . ارتقاي جايگاه پژوهش و پژوهشگران در سازمان؛
  8 . رويكرد تعالي جويانه در همه عناصر و فعاليت‌ها.

  اهداف كلان
  1. توليد دانش هنري و رسانه‌اي مبتني بر ارزش‌ها و آموزه‌هاي ديني؛
  2. تأمين نيازهاي رسانه، تعميق و ارتقاي معرفت و ايمان روشن‌بينانه، اخلاق فاضله و رفتار ديني خالصانه آحاد جامعه و حفظ و اعتلاي فرهنگ و هويت ايراني اسلامي؛
  3. توليد آثاري براي ريشه‌دار كردن شناخت و باور عمومي به ارزش‌ها و بنيان‌هاي فكري انقلاب و نظام اسلامي؛
  4. بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي علمي و پژوهشي دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراكز فعال در حوزه دين و رسانه در داخل و خارج از كشور؛
  5. صيانت از پيام، محتوا و قالب برنامه‌هاي تأثيرگذار به‌ويژه سريال‌هاي الف و الف ويژه از طريق مشاركت جدي در همه مراحل توليد؛
  6. آسان‌سازي دسترسي مديران و برنامه‌سازان به اطلاعات و معارف ديني؛
  7. بالا بردن سطح كارشناسي برنامه‌هاي معارفي رسانه ملي؛
  8. تقويت ارتباط حوزه‌هاي علميه و رسانه ملي؛
  9. ارتقاي بينش و دانش ديني، هنري، رسانه‌اي و ارتباطي مديران و برنامه‌سازان رسانه؛
  10. آگاهي بخشي نسبت به فعاليت‌هاي ضد ديني و ضد ارزشي رسانه‌هاي بيگانه؛
  11. ارائه الگوي سازماني متعالي و پاي بند به اصول و الزامات اخلاق حرفه‌اي.

   

  راهبردهاي پژوهشي اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي:
  1. مبتني بودن بر آموزه هاي ديني؛
  2. سفارش‌محوري و تاكيد بر نيازهاي سازمان صدا و سيما؛
  3. رسانه‌اي بودن و در نظر گرفتن كاربري پژوهش ها در رسانه؛
  4. ارتقاء مستمر كيفيت محصولات و فعاليت‌ها؛


  ساختار اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه

  با عنايت به جايگاه و كاركردهاي پيش‌گفته، ايجاد ارتباط تنگاتنگ و ارگانيك اداره كل با حوزه ستاد و صف (شبكه‌ها و مراكز استاني) نياز استراتژيك و مهم است كه بايد سازوكار ساختاري آن فراهم شود.
  تغيير مسائل جامعه و نيازهاي آن، رويكردهاي سازمان را متغير نشان مي‌دهد؛ به دليل تغيير مداوم نيازهاي سازمان و لزوم انطباق نيازهاي جامعهِ مخاطبِ رسانه با آموزه‌هاي دين اسلام و معارف اهل‌بيت (عليهم‌السلام) انجام پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي متناسب با نيازهاي رسانه ملي از اهداف اصلي ساختار جديد اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه است. بنابراين مجموع پژوهش هاي ديني رسانه در دو دفتر پژوهش هاي بنيادي و كاربردي پيگيري و انجام مي شود كه هر يك داراي گروه هاي پژوهشي متناسبي هستند:


  دفتر پژوهش‌هاي بنيادي:
  وظيفه اين دفتر ورود به پژوهش هاي بنيادي اسلامي رسانه است. مسائل نظري و تئوريكي كه مي تواند بر همه شئونات و فعاليت هاي يك رسانه در حكومت ديني تاثير داشته باشد. به ديگر سخن اين دفتر، مباني انديشه ديني را در حوزه فعاليت هاي رسانه اي مي كاود. براي تأمين اين نياز راهبردي فعاليت‌هاي اين دفتر در گروه‌هاي چهارگانه زير دنبال مي‌شود:

   گروه اخلاق و رسانه
  گروه اخلاق و رسانه اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه باهدف بررسي هاي بنيادي در رابطه اخلاق با رسانه و رابطه اخلاقي رسانه با مخاطب و همچنين تأمين پژوهش‌هاي اخلاقي ـ رسانه‌اي براي برنامه‌سازان مراكز صداوسيما تشكيل‌شده است. هدف از انجام اين پژوهش‌ها، پشتيباني محتوايي از برنامه‌هاي رسانه ملي است كه توسط پژوهشگران دانشگاهي و حوزوي انجام مي‌شوند. ازجمله طرح هاي پژوهشي گروه اخلاق و رسانه مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
  • منشور اخلاقي رسانه
  • فرهنگ اخلاقي معصومين (ع) حروف ز، و، ص، ض؛
  • راهبردهاي رسانه‌اي پيش‌گيري از كينه و دشمني؛
  • رسانه و مباني اخلاقي حضور اجتماعي زنان؛
  • راهكارهاي رسانه تقويت اخلاق زيست‌محيطي با رويكرد اسلامي و ... .


  شماره تماس: 32910601 -025
  پست الكترونيك: ethics.media@irc.ir

  گروه فقه، كلام و رسانه
  وجود صدها مسئله در حوزه رسانه‌هاي جديد، لزوم شناخت حقيقي جايگاه رسانه و ابعاد آن و هماهنگ‌سازي با نظام فكري اسلام، ايجاب كرد اين گروه به وجود آيد. گروه فقه و رسانه باهدف پشتيباني مديران و برنامه‌سازان رسانه ملي و كمك به ايجاد رسانه‌اي هماهنگ با احكام فقهي، شروع به كار كرده است. اين گروه مسائل و چالش‌هاي پيش‌روي برنامه‌سازان رسانه ملي مانند فقه موسيقي و فقه طنز و... را بررسي مي‌كند و به توليد انديشه در حوزه فقه رسانه‌اي و رسانه فقه‌محور مي‌پردازد. برخي از طرح هاي پژوهشي اين گروه عبارتند از :
  • موسيقي و رسانه
  • ماهيت شناسي طنز مطلوب
  • اصول رابطه زن و مرد در برنامه هاي رسانه اي
  • ابعاد فقهي برنامه هاي نقد


  شماره تماس: 32910600 -025
  پست الكترونيك: figh.media@irc.ir

    ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ دﯾﻦ و رﺳﺎﻧﻪ

   

   

   

  ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ

   

   

   

   

   

  دفتر پژوهش‌هاي كاربردي:

   

  گروه هنر، ارتباطات و فضاي مجازي

  تأثير و تأثر رسانه بر حوزه فرهنگ به‌ويژه در جامعه‌اي كه فرهنگ ديني مبناست، ضرورت مطالعه نسبت اين دو حوزه را بيشتر كرده است و از طرفي مطالعه ميان دين و هنر و توليد نظريه در حوزه هنر ديني ازجمله ضرورت‌هايي است كه موجب تمركز اين گروه‌ پژوهشي روي اين موضوع شده است. به همين جهت، نقد و ارزيابي توليدات شاخص رسانه ملّي كه به نوعي به حوزه هاي فرهنگ و دين مرتبط است، در قالب تك نگاشت انجام مي شود و يا موضوعات پژوهشي، با نگاه كاربردي به مسائل مرتبط با موضوع گروه، در قالب كتاب به سرانجام مي رسد.

  همچنين از آنجا كه جامعه امروزي با ساحتي از زندگي تحت عنوان «فضاي مجازي» روبرو است كه تأثيرات زيادي در ابعاد مختلف زندگي به وجود آورده است. چشم‌انداز مناسب از فضاي مجازي و شناخت صحيح ابعاد آن مي‏تواند به‌عنوان يك فرصت مناسب در تقويت هويت فرهنگي مؤثر باشد و به همين جهت، موضوعات مرتبط با فضاي مجازي از جمله بيان آسيب ها و فرصت ها در حوزه هاي فرهنگ، سياست و عقايد و همچنين برقرار نمودن پل ارتباطي بين فعّالين اين عرصه با اصحاب رسانه در قالب فصلنامه مطالعاتي دين و رسانه نيز در دستور كار اين گروه قرار گرفته است.

  شماره تماس 32915546 -025

   

  گروه رصد و جريان شناسي ديني

  ازجمله آسيب‌هاي نوپديد در حوزه مطالعات دين و رسانه، وجود جريان‌ها و افكار انحرافي، التقاط‌ها يا خرافه‌گرايي و معنويت‌هاي خودساخته بشري و امثال آن است. رصد اين آسيب‌ها، ارائه آموزه‌هاي ديني متناسب با آن و رسيدن به راهبردها و راهكارهاي رسانه‌اي، مهم‌ترين وظيفه اين گروه است.
  مهمترين فعاليت هاي اين گروه به شرح ذيل است:
  1. رصد و بررسي شبانه روزي 12 شبكه ماهواره اي ديني فارسي زبان معاند
  2. انتشار 91شماره نشريه محرمانه امواج شبهه (رصد و بررسي شبكه هاي ماهواره اي شيعي معاند، وهابي، مسيحي تبشيري، بهايي و صوفي)
  3. رصد، تحليل و بررسي مهمترين جريان هاي معارفي رسانه اي داخل از جمله تدوين دو گزارش در مورد برنامه شب هاي آسماني شبكه قرآن و معارف سيما- تحليل و بررسي برنامه سمت خدا و ...
  4. برگزاري نشست هاي جريان شناسي روند تصويرسازي از وقايع آخرالزمان در غرب، آينده نگري و تهديدات رسانه اي و جريان شناسي مفاهيم ماورائي در سريال هاي سيما و...؛
  5. رصد مستمر و تشكيل اتاق فكر و كارگروه هاي تحليل و بررسي سريال هاي ويژه ماه رمضان در شبكه هاي عربي با موضوع تاريخ اسلام و تدوين جزوات و كتاب تحليل بررسي آنها نظير : سريال الحسن و الحسين، الفاروق عمر و امام الفقهاء، خيبر، قصه هاي زنان در قرآن و زير آسمان وطن و باب المراد(سيره و زندگي امام جواد)؛
  6. طراحي و توليد بولتن تصويري[نرم افزار چندرسانه اي] «مرصاد» و «امواج زهرآگين» و «امواج شبهه» : رصد فضاي رسانه اي كشور در حوزه هاي فرهنگي و مذهبي؛ با قابليت تفكيك موضوعي و جستجو.
  7. تحقيق و پژوهش در مورد شبهات شبكه هاي ماهواره اي در موضوع قيام امام حسين و وقايع عاشورا و تهيه كتابي با همين موضوع به همراه «ايده هاي برنامه سازي براي مواجهه با آنان»
  8. تحقيق، پژوهش و تهيه كتاب «عاشورا و شبكه هاي ماهواره اي، راهكارها و راهبردهاي رسانه براي مواجهه با شبهات قيام امام حسين»

  9.تحقيق و پژوهش در مورد جريان سازي هاي ماهواره اي در موضوع نقلاب اسلامي و تشيع و تهيه جزوه اي با عنوان تشيع انگليسي و ويژه نامه انقلاب اسلامي.

  10. تهيه 8 شماره جزوه راهبرد رسانه با موضوعاتي نظير، جريان شناسي وقايع آخرالزمان، «رسانه ملي و تبليغ و ترويج فرهنگ مهدويت»؛«كاركردهاي رسانه ملي و جهاد اقتصادي»، رسانه ملي، زن و خانواده و چگونگي مواجهه با اديان و فرقه هاي انحرافي و ...
  11. ارائه مشاوره، كارشناسي و محتوا به برنامه هاي تلويزيوني توليدي در موضوع ماهواره(پندار، حقيقت، ماه دوازدهم، شب آسماني و ...)


  شماره تماس: 32919676-025


  گروه انقلاب اسلامي، تاريخ و مناسبت‌ها

  بالا بردن فرهنگ عمومي جامعه و تعظيم شعائر الهي، تكريم شخصيت هاي تاريخ اسلام و بزرگداشت مناسبت‌هاي مذهبي يكي از وظايف رسانه ملي است كه در فرهنگ‌سازي و گسترش ارزش‌ها اسلامي در سطح جامعه، نقش مؤثري دارد. ازاين‌رو، گروه انقلاب اسلامي، تاريخ و مناسبت‌ها به‌منظور پشتيباني محتوايي برنامه‌هاي رسانه ملي در مناسبت‌ها، به پژوهش‌هاي موردنياز آن اقدام مي‌كند:
  1. پژوهش‌هاي مناسبتي در موضوع‌هاي اسلامي (مذهبي ـ ملي)؛
  2. پژوهش درزمينهٔ سيره و زندگاني شخصيت‌هاي مذهبي (سياسي ـ فرهنگي_تاريخي).


  برخي از آثار پژوهشي منتشرشده اين گروه عبارت‌اند از:

  ـ انتشار آثاري در قالب زيرنويس‌ها و پيام‌هاي كوتاه با موضوع‌هاي متنوع سياسي اجتماعي و فرهنگي

  ـ انتشار حدود 50 كتاب با موضوعات شعار سال 89 – 97

  ـ انتشار كتاب‌هايي چون: رسانه و هنر اسلامي، آيين برنامه‌سازي با موضوع مهدويت، سيره ائمه در عزاداري امام حسين (ع) با رويكرد رسانه‌اي، روزنگار برنامه‌سازي، زيبايي‌شناسي حماسه عاشورا و...

  -انتشار ويژه نامه هاي اربعين، چهلمين سال انقلاب اسلامي،ويژه نامه شعار سال در قالب نشريه اشارات و ...

  شماره تماس 32902222 -025
  پست الكترونيك history.group@irc.ir

  گروه تربيت، خانواده و سبك زندگي اسلامي

  گروه تربيت، خانواده و سبك زندگي اسلامي اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه با هدف مطالعه و انجام پژوهش هاي كاربردي در رابطه با خانواده، سبك زندگي اسلامي و رسانه و پشتيباني فكري و محتوايي از برنامه سازان صدا و سيما تشكيل ‌شده است.
  تعامل و بهره گيري از ظرفيت‌هاي مراكز و نهادهاي پژوهشي حوزه علميه و موسسات پژوهشي خاص مطالعات زن و خانواده و سبك زندگي، در حوزه مامويت اين گروه است.
  1. ضرورت و فلسفه وجودي گروه:
  - اهميت موضوع خانواده و سبك زندگي؛
  - نيازمندي اصحاب رسانه به موضوعات به روز در حوزه خانواده و سبك زندگي؛
  - پشتيباني محتوايي از شبكه‌هاي رسانه‌اي مامور به فعاليت در حوزه خانواده و سبك زندگي؛
  - وجود شبكه‌هاي ماهواره‌اي معاند با سبك زندگي اسلامي و بنيان خانواده؛
  - مطالبه مقام معظم رهبري از دستگاههاي فرهنگي به ويژه رسانه ملي در جهت آسيب‌شناسي و اصلاح سبك زندگي و نقش خانواده در اين مسئله؛
  2. اهداف:
  - تبيين ديدگاه اسلام درباره اهميت جايگاه، منزلت و كاركردهاي خانواده در نظام اسلامي؛
  - ترويج تشكيل، تحكيم و تعالي نهاد خانواده و پيشگيري از تزلزل و فروپاشي آن از طريق رسانه ملي؛
  - ارتقاء سطح فرهنگي و تربيتي اعضاي خانواده به ‌منظور ايفاي نقش موثر در خانواده ؛
  - مقابله با القائات شبكه‌هاي ماهواره‌اي بيگانه فارسي زبان فعال با ماموريت تخريب بنيان خانواده و القاء سبك زندگي غربي؛
  - آگاهي‌بخشي به افراد خانواده نسبت به حقوق و وظايف يكديگر و زدودن نگرش‌هاي نادرست جامعه از طريق رسانه؛
  - گسترش و تعميق ارزش‌هاي اصيل اسلامي در خانواده براي تربيت نسل سالم، باايمان، مسئول و مؤثر در رشد خود، خانواده و جامعه بر اساس سبك زندگي اسلامي ـ ايراني؛
  - ارائه راهبرد به مديران و برنامه‌سازان رسانه ملي به منظور تقويت و تعميق برنامه‌هاي خانواده محور؛
  - ارائه راهكارها و ايده‌هاي مناسب براي طرح الگوي خانواده مطلوب در سبك زندگي ايراني اسلامي در برنامه‌ها؛
  - آسيب‌شناسي برنامه‌هاي خانواده و كمك به اصلاح و بهبود روند ساخت برنامه‌ها؛
  3. آثار منتشر شده:
  ـ زن؛ نظام سلطه و رسانه‌ها؛
  ـ كتاب‌شناسي توصيفي زن و خانواده؛
  ـ رسانه، فرهنگ و سبك زندگي؛ بررسي الگوي خانواده مطلوب ايراني اسلامي در رسانه ملي؛
  ـ زن در تاريخ و انديشه اسلامي و نگاهي به حقوق زن در اسلام؛
  - تهديدها و آسيب‌هاي شبكه‌هاي ماهواره‌اي فارسي زبان بر خانواده با تاكيد بر زنان.
  4. طرح‌هاي پژوهشي:
  - خانواده، آسيب‌ها و چالش‌هاي نوپديد و راهكارهاي رسانه‌اي آن؛
  - اطلس موضوعي؛ استخراج موضوعات كاربردي در حوزه سبك زندگي.
  و ......
  علاوه بر اين، دو فصلنامه «رسانه و خانواده» و «كودك، نوجوان و رسانه» هر كدام در هفت شماره، تا پايان سال 1393 در اين گروه به چاپ رسيده است.
  شماره تماس: 32935803 - 025
  پست الكترونيكي: family.media@irc.ir


  مديريت دفتر خراسان رضوي
  - تعامل روزافزون با حوزه علميه مشهد و آستان قدس رضوي و ديگر مراكز علمي و پژوهشي؛
  - ارتقاي حوزه پژوهش دين و رسانه از طريق ارتباط مستمر و روزآمد با كارشناسان، انديشمندان و پژوهشگران در سطح استان خراسان؛
  - جذب و تربيت پژوهشگران، مشاوران، كارشناسان و ناظران متعهد در حوزه دين و رسانه در سطح استان خراسان؛
  - همكاري و مشاركت و ارائه خدمات برنامه‌سازي به حوزه‌هاي برنامه‌ساز در سطوح ملي و استاني درزمينهٔ افزايش كيفي غناي برنامه‌هاي اسلامي؛
  - شناسايي نيازهاي پژوهشي بخش‌هاي برنامه‌ساز سازمان در زمينهٔ پژوهش‌هاي و توليدات معارفي ـ اسلامي؛
  - تحليل و رويكرد شناسي قالب و محتواي ديني برنامه‌هاي صداوسيما.

  شماره تماس: 32215108 -051

  پست الكترونيك: kh.razavi@irc.ir

   

  مديريت توليدات الگويي
  به منظور ارتقاي محتوايي و شكلي و نيز توسعه دار موضوعي برنامه هاي توليدي در ساختارهاي مختلف (تركيبي، مستند، كليپ، نمايشي و...) با موضوعات دين، اخلاق، اميد و آگاهي بخشي و نيز سبك زندگي اسلامي – ايراني) مديريت پشتيباني توليد در مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما راه اندازي شد. در اين مديريت با پشتوانه پژوهش هاي انجام شده در گروه هاي پژوهشي مركز پژوهش هاي اسلامي و با به حداقل رساندن فاصله پژوهش و توليد، تلاش بر اين است تا با خلق آثاري در فرم هاي جديد و طرح موضوعات مهجور و البته ضروري معرفتي، الگوهاي جدي فرمي و محتوايي به برنامه سازان ارائه شود. از جمله مزيتهاي مهم اين مديريت، تلاش جهت توليد الگويي بدون دغدغه پخش از آنتن است.
  يكي از فعاليت هاي مهم اين مديريت، ضبط مصاحبه هاي تصويري از علماي جهان اسلام است كه حاصل آن در طول بيش از  20 سال گذشته، بيش از 130000 دقيقه مصاحبه از 360 عالم طراز اول جهان اسلام و نيز شخصيت هاي تاريخ شفاهي انقلاب است و اين ماموريت ارزشمند نيز كماكان ادامه دارد.
  حاصل فعاليت اين مديريت در طول 23 سال گذشته به طور خلاصه به شرح زير است:
  1 . توليد الگويي مجموعه هاي گفتگو محور بر مبناي پژوهش هاي مركز
  بيش از 10 مجموعه در موضوعات متنوع (مجموعه به رنگ آسمان، مجموعه دين و دنيا، مجموعه قرآن و زمان، مجموعه بازتاب انديشه، مجموعه بي بها)
  2 . طراحي الگوها و ساختارهاي جذاب و بديع در موضوع دين، اخلاق، اميد و آگاهي
  الف) مجموعه ايستگاه (200 كلاكت)
  ب) مجموعه روز خدا (عطرافشاني) (180 قسمت)
  ج) مجموعه آينه (در قالب نمايشي) (200 كلاكت)
  د) مجموعه تكه ها (13 قسمت)
  ه) مجموعه نماهنگ هاي ديني (36 قسمت)
  و) مجموعه تركيبي صميمانه (30 قسمت)
  ز) مجموعه ويدئو كليپ با موضوع اهل بيت (ع) و انقلاب اسلامي (6 عنوان)
  3 . توليد مستند ديني الگويي و مناسبتي با موضوع زندگي علما و فرزانگان معاصر (40 عنوان / 40 شخصيت)
  4 . توليد ميان برنامه هاي كوتاه الگويي در حوزه معرفت ديني
  الف) مجموعه سراي معرفت (120 كلاكت)
  ب) مجموعه ره توشه (52 كلاكت)
  ج) مجموعه حكمت مطهر (100 كلاكت)
  د) مجموعه ايستگاه (200 كلاكت)
   
   
   
  مديريت كتابخانه و آرشيو:
  كتابخانه اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه، باهدف متعالي تحقق رسانه اسلامي و به‌ منظور سامان‌دهي پژوهش‌هاي اسلامي در رسانه ملي تشكيل‌شده است نيازهاي پژوهشي به‌طور مطلوب تأمين شود و محتواي برنامه‌هاي اسلامي اين رسانه فراگير نيز اعتلا يابد. كتابخانه و آرشيو اداره كل نيز همزمان با شروع به كار اين اداره، سرويس‌دهي و مجموعه‌سازي خود را آغاز كرده است. كتابخانه اداره كل شامل كتب فارسي، عربي، لاتين، نشريات ادواري فارسي، جزوات، پايان‌نامه‌ها و... است كه پژوهشگران، دانشجويان و دوستداران كتاب از آن استفاده مي‌كنند. همچنين آرشيو، مأموريت حفظ و نگهداري و ارائه خدمات منابع ديداري و شنيداري تأميني و توليدي مركز را بر عهده دارد.
  كتابخانه هم‌اكنون با دارا بودن بيش از 35.000 عنوان كتاب، 200 عنوان نشريه، 311 عنوان پايان‌نامه؛ 250 عنوان جزوات پژوهشي و بيش از 1000 عضو فعال، بزرگ‌ترين كتاب‌خانه موجود در سازمان صداوسيماست.
  همچنين آرشيو شامل 7000 فيلم و مستند و بيش از 140.000 دقيقه راش و منابع توليدي اداره كل است.
  آرشيو مركز علاوه بر دارا بودن 5000 عنوان از فيلم‌هاي سينمايي شاخص ايران و جهان،120000 دقيقه راش علما و فرزانگان، 30000 دقيقه برنامه‌هاي توليدي اداره كل و 2000 عنوان برنامه مستند، سه فعاليت اصلي را بر عهده دارد كه در دو بخش مجزا انجام مي‌گيرد. اين بخش‌ها عبارت‌اند از:‌
  الف) بخش سمعي و بصري: اين بخش شامل شناسايي منابع موردنياز، تهيه منابع، استخراج اطلاعات مربوطه، ورود اطلاعات و آماده‌سازي نهايي را بر عهده دارد.
  ب) بخش آرشيو توليدي: اين بخش به بازبيني و شات ليست و ارائه خدمات مربوط به توليدات واحدهاي مختلف اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي و همچنين توليدات دانشجويي دانشكده صدا و سيماي قم و صدور رسيد آرشيو مي‌پردازد.

  شماره تماس: 32920077-025
   

   

  واحد فناوري اطلاعات

  فناوري اطلاعات، آثار و محصولات اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي را در سايت و نرم‌افزار ارائه مي‌نمايد.
  برخي امكانات موجود در سايت اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما عبارت‌اند از:
  - ارائه متن كامل كتب و نشريات اداره كل؛
  - ارائه متن گزيده‌هاي معارفي در هشت موضوع مختلف؛
  - ارائه اطلاعات انديشمندان طراز اول اسلامي؛
  - ارائه اطلاعات كارشناسان رسانه‌اي در تخصص‌هاي مختلف علوم اسلامي و انساني؛
  - ارائه ايده، طرح و فيلم‌نامه با موضوع‌هاي ديني؛
  - ارائه آثار مرتبط با شعار سال‌هاي مختلف؛
  - ارائه آثار مرتبط با مناسبت‌هاي ملي و مذهبي پيش رو، در بسته‌هاي اطلاعاتي ويژه؛
  - قابليت جست‌وجوي پيشرفته، در همه امكانات بيان‌شده.


  شماره تماس: 32917442-025
  پست الكترونيك:it@irc.ir