كتاب"ساخت ايران؛ رسانه ملي و خريد كالاي ايراني" (ويراست اول)منتشرشد
 • مقام معظم رهبري با توجه به ضرورت‏هاي موجود و شرايط سياسي و اقتصادي و اجتماعي و نيز ترفند‏ها و توطئه‏هاي دشمنان، بر اساس يك سنت حسنه، براي هر سال نام و شعار خاصي برمي‏گزينند كه اين كار از جهاتي حائز اهميت است. رهبر فرزانه خود دراين باره مي‏فرمايند:... شعار سال با دو منظور مطرح مي‏شود: يكي جهت دادن به سياست‏هاي اجرائي و عملكرد مسئولين دولتي و مسئولين حكومتي است، يكي توجيه افكار عمومي است؛ يعني افكار عمومي توجّه پيدا كنند به اينكه چه مسئله‌اي، امروز براي كشور مهم است. براين اساس نام حمايت از كالاي ايراني را براي سال 1397 انتخاب مي‏فرمايند و در توضيح آن مي‏افزايند: امروز براي كشور، مسئله‌ كالاي ايراني،يك مسئله مهمّي است...شعار امسال، هم خطاب به مسئولين است، هم خطاب به مردم است. شعار امسال، حمايت از كالاي ايراني است. كالاي ايراني يعني محصول نهايي كار و سرمايه و فعّاليّت اقتصادي و ذهن و ابتكار و همه‌چيز. سرمايه‌گذار با سرمايه‌ خود، كارگر با كار خود، طرّاح با ذهن خود و با دانش خود، اينها همه تلاش مي‏كنند و محصول [كار آنها] ميشود كالاي ايراني. بنابراين چيز باعظمتي است، چيز بسيار مهمّي است؛ اين را بايستي حمايت كرد. در حمايت از اين كالاي ايراني _كه محصول تلاش فعّالان اقتصادي و فعّالان كارگري و سرمايه‌گذاران و برنامه‌ريزان و طرّاحان و مانند اينها است_ هم مردم نقش دارند به‌عنوان توليد‌كنند ه‌كالاي ايراني، هم مردم نقش دارند به‌عنوان مصرف‌كننده‌ كالاي ايراني؛ هم بايد توليد كنند، هم بايد مصرف كنند؛ هم بايد در توليد تلاش كنند... .
  در اين باره مسئوليت‏هاي چندي متوجه رسانه ملي است كه ازجمله آنهاست: تبيين ابعاد مختلف موضوع اصول و مباني و راه و روش‏هاي تحقق وظايف مسئولين و مردم؛  پيگيري فعاليت قواي سه گانه و ارائه گزارش از عملكردها و... .
   بر اين اساس، يكي از كارهاي ضروري در انواع فعاليت‏هاي دست‏ اندركاران رسانه ملي به ويژه برنامه‏ سازان، تبيين مباني حمايت از كالاي ايراني در آيات و روايات، سيره معصومين، علما و راهبردهاي رسانه ملي و... است. اداره كل پژوهش‏هاي اسلامي رسانه با هدف ياري رساندن به برنامه ‏سازان، مجموعه "ساخت ايران؛ رسانه ملي و خريد كالاي ايراني" را  با اين عناوين تقديم مي‏كند.مصرف كالاي داخلي از منظر امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري؛ رسانه ملي و مصرف كالا، راهبردها و سياست‏ ها؛ گفتگوي اختصاصي با آيت‎‏الله رجبي عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم؛ مصرف كالاي ملي از ديدگاه آيات، روايات، سيره معصومين و علما؛ زيرنويس‏ ها؛ معرفي كارشناسان.
  در بخشي از اين اثر آمده است:اصول و سياست‌ها، آن دسته از بايدها و نبايدهايي هستند كه چارچوب فعاليت‌ها را تعيين مي‌كنند و آسيب‌هاي ناشي از فعاليت‌ها را براي رسيدن به هدف كاهش مي‌دهند. به نظر مي‌رسد براي رسيدن به اين اصول و حفظ و بهره‌برداري از آن لازم است به نكات زير از سوي رسانه‌گران توجه لازم صورت پذيرد:
  •    تناسب محتوا و قالب براي ارائه بهتر و تأثيرگذار در ذهن مخاطب و توجه به چندلايگي پيام
  •    ايجاد آرامش رسانه‌اي در راستاي هم‌افزايي توان بنگاه‌هاي توليدي با رسانه ملي در راستاي انتفاع مردم
  •    توجه به مخاطب به‌عنوان ركن اساسي در تأثيرپذيري از پيام
  •    تأكيد بر برنامه‌هاي دقيق تبليغاتي و شناخت زمينه‌هاي فعاليت‌هاي تبليغاتي پيرامون كالاي ايراني
  •    توجه به كاركردهاي فراملي و فرانهادي اركان نظام براي استفاده دقيق از فرصت پيش‌آمده در راستاي ارتقا سطح اقتصادي كشور
  •    هم‌افزايي سازمان‌هاي رسانه‌اي كشور و پيشبرد اهداف كلان موضوع سال 1397
  •    تأكيد بر تنوع قالب و ساختار پيام و ايجاد انگيزه در توليدكنندگان پيام براي پرداخت‌هاي متنوع و رنگارنگ در بسترهاي مختلف رسانه‌اي
  •    بهره‌برداري از بدنه نخبگان كشور در مسير انجام فعاليت‌هاي مؤثر در بين عموم مردم و استناد علمي به رفتارهايي كه توسط بدنه نخبگاني كشور طراحي و حمايت‌ شده است.
  •    دقت به ارائه پيام بر اساس اسناد بالادستي و متون اصلي راهبردي انديشه انقلاب اسلامي
  •    پرهيز از رفتار احساسي در بيان پيام‌هاي تأثيرگذار بر بدنه اجتماعي كشور
  •    هماهنگي كامل با سياست‌هاي كلان كشور
  •    هدايت كليه پيام‌ها در راستاي ارتقا انديشه انقلاب اسلامي و نظام سياسي حكومت ديني بر پايه اقتصاد مقاومتي  اخبار