اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه نقطه عزيمت ها را براي مديران كشف كند
  •  

    درآستانه سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي قائم مقام مدير سازمان در امور فرهنگي از نمايشگاه و كتابخانه تخصصي دين و رسانه و آرشيو منابع تصويري نخبگان و فرهيختگان حوزه هاي علميه اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه ملي بازديد كرد .

    در نشست مشترك صميمي با مديران و پژوهشگران اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه ماموريت ها و رسالت هاي اين مركز پژوهشي اسلامي در امور رسانه بازخواني شد . جليلي در اين نشست تحول در سازمان را منوط به تحول نرم افزاري  دانست.

    وي از همه مديران و پژوهشگران دعوت كرد تا با تمام ظرفيت علمي و پژوهشي و رسانه اي سازمان را در تبيين و حفاظت از گفتمان اسلام انقلابي ياري نمايند. وي در ادامه از پژوهشگران عرصه دين و رسانه درخواست كرد اولويت ها را در حوزه راهبرد ،  پژوهش و درام در موضوعاتي همچون عدالت رسانه اي ، هويت اسلامي ايراني انقلابي مشخص كرده و در نمونه سازي توليدات الگويي تلاش نمايند .   

    اخبار