نشر دين و رسانه وابسته به اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه منتشر كرد: روزشمار انقلاب اسلامي
  • در شكل‌گيري انقلاب اسلامي نقش شخصبت‌هاي انقلاب، سخنراني‌ها، اعلاميه‌ها و بيانيه‌ها و حتي برخي از مناسبت‌هاي مذهبي تاثير بسزايي داشته است. اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه با درك اهميت اين موضوع با هدف تامين بخشي از محتواي برنامه‌هاي صداوسيما به‌ويژه «راديو انقلاب» اين اثر را چاپ كرده است.
    اخبار