نشر دين و رسانه وابسته به اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه منتشر كرد: گاهشمار نهضت امام خميني(ره)
  • در اين مجموعه تلاش شده است تا  مروري بر  زمينه‌ها، عوامل و وقايع پيرامون انقلاب اسلامي ايران به شيوه گاهشمار و بر اساس اسناد و  مدارك، از بازه زماني 1340 تا1357 شمسي  به‌صورت توصيفي - تحليلي ارائه شود.
    اخبار