برگزاري نشست «حضرت زهرا سلام‌الله عليها از ديدگاه غيرمسلمانان» با حضور دكتر الراجحي از كشور تانزانيا در اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه
  • نشست «حضرت زهرا سلام‌الله عليها از ديدگاه غيرمسلمانان» با حضور دكتر الراجحي از كشور تانزانيا و جمعي از همكاران و پژوهشگران محترم در اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه برگزار شد. در اين نشست دكتر الراجحي ضمن تاكيد بر ضرورت پرداختن به زندگي و شخصيت حضرت زهرا سلام‌الله عليها، بر آزادانديشي و دوري از تفكرات بسته در زندگي و شخصيت والاي ايشان تاكيد كردند.  ايشان با بيان بخشي از زواياي زندگي آن حضرت در بخشي از سخنان خود گفتند: ارزش و اهميت حضرت زهرا سلام‌الله عليها اينقدر بالاست كه پيامبر وقتي مي‌خواهد در مقابل اين عطيه اللهي يك معوضي بدهد مامور مي‌شود كه يك چيزي بدهد كه قابل قبول باشد و آن نماز همراه قرباني‌كردن يك شتر است.
    اخبار