اخبار
  • خداحافظي برادر ترابي 10 مرداد 1401
  • هفته گذشته عزيزي از جمع ما خداحافظي كرد و در جمع بازنشستگان قرار گرفت . برادر ترابي از همكاران زحمت كش و خوش اخلاقي بود كه هر صبح همه همكاران را با سلام و لبخند ميهمان مي كرد و در ...